fbpx

Headhunting forløb (Search)

KRUNIKA Headhunting – Din genvej til den perfekte medarbejder

KRUNIKA Headhunting er en special ydelse tilpasset byggematerialebranchen og tilbydes kun til stillinger i den branche. 

Bemærk: Jeg udfører ikke headhunting af medarbejdere, ved mine nuværende kunder! (forhør nærmere for omfang)

KRUNIKA tilbyder Headhunting af ledere og specialister i byggematerialebranchen. Vi arbejder diskret og indledningsvist anonymt og ikke mindst med højeste grad af ordentlighed i behandlingen af kandidater og virksomheder. Et forløb kan også være aktuelt når du planlægger at afskedige en medarbejder eller en leder og ønsker at finde den nye kvalificerede medarbejder til at bestride stillingen hurtigst muligt. 

Når vi arbejder som headhunter, så kommer vi i dialog med de “passive kandidater”, som ikke aktivt søger nyt job. De interessante “passive kandidater” tilbyder vi en dialog, om deres ønsker til fremtiden. Vi ser ofte at “passive kandidater” ikke har overvejet, at deres jobfunktion, som et snigende fænomen, har udviklet sig til ikke at være drømmejobbet længere. Vi oplever også at, personlige forhold har udviklet sig gennem tiden, så nye ønsker kommer frem. Det har vi så en dialog om.

Specielt for KRUNIKA Headhunting forløbet er :

  • Vi jagter kandidater med hjertet, arbejder kun med kandidater med reel interesse for et jobskifte, typisk vil de være mellemfornøjet i deres ansættelse af forskellige årsager. 
  • Gennem nærværende og ærlige samtaler kombineret med Renés branche og ledererfaring skaber vi personlige rekrutteringsforløb.
  • Vi “oversælger” hverken virksomheden eller kandidaten, Vi behandler alle ordentligt og ærligt.
  • Et fravalg af en kandidat er uundgårligt, alle fravalgte kandidater modtager en konstruktiv feedback, så man er en god oplevelse rigere. 

 

KRUNIKA Headhunting proces beskrivelse: 

Virksomhedsanalyse: 

Vi indleder med at sikre KRUNIKA har forståelse for virksomheden, mål, strategi, organisation, salgsmetode og salgsproces. 

Personprofil analyse: 

Grundig afdækning af den kandidat profil du ønsker, KRUNIKA garanterer at du bliver udfordret på dine ønsker til personprofilen. Vi bruger e-stimate Jobprofil, hvor vi identificere de personlige adfærdstræk, som du ønsker. Vores dialog munder ud i en person profilbeskrivelse, som bliver vores udgangspunkt for at gå på jagt. 

Job analyse: 

Vi gennemgår jobbets indhold, konkrete succes kriterier samt løn og ansættelsesvilkår. 

Search:  

Vi identificerer relevante profiler via vores LinkedIn Recruiter licens, Facebook, vores personlige netværk og KRUNIKAs Kandidatdatabase for Byggematerialebranchen. Vi afklarer egnede kandidaters jobsituation, karrieredrøm og forventninger til en ny arbejdsgiver, hvorefter de relevante og interesserede kandidater inviteres til et interview. Vi gennemfører e-stimate adfærdsprofil, hvor vi går i dybden på kandidatens personlighedstræk og kompetencer. 

Interview 1. samtale:

Vi interviewer egnede kandidater  via et videolink møde. Vi når frem til finale kandidaterne, som typisk er 2-3 kandidater. Der fremsendes et optagelse af 1. interview til gennemsyn.

e-stimate Adfærdsprofiler & IQ test:

KRUNIKA gennemfører adfærdsprofil analyser af Finale kandidaterne. Kandidaterne tilbydes en tilbagemelding på deres adfærdsprofiler.

IQ/evne test udføres til lederstillinger.

Præsentation af kandidater: 

KRUNIKA fremsender et komplet præsentationsmateriale på de motiverede kandidater, som KRUNIKA vurderer egnede til stillingen. Kandidat præsentationsmaterialet indeholder : kandidats CV, motivation for jobbet, interview referater, resume af adfærdsprofiler og IQ/evne test, samt vurderinger omkring styrker og udviklingspunkter. Du får hermed et godt grundlag for de interviews i selv gennemfører i virksomheden. 

KRUNIKA er din sparringspartner i hele rekrutteringsprocessen også efter jeres interview runder – vi bidrager med vores erfaringer og vil altid være ærlige i vores vurderinger om kandidater og vurdering af match med lederen og virksomheden. 

Referencer: 

KRUNIKA trækker 2-3 referencer (op til 10 år tilbage) på ønskede kandidater. Her det vigtigt at vi lytter aktivt og ikke er farvet af eget indtryk. 

SOME/Online tjek af kandidater: 

Vi tjekker kandidaten på de sociale medier. 

Udvælgelse: 

KRUNIKA bistår dig naturligvis med sparring i udvælgelsesprocessen og kommer med vores anbefaling til valg af kandidat. Du og din virksomhed beslutter jer for jeres nye medarbejder. KRUNIKA tilbyder at bistå jer i kontraktforhandlingen med medarbejderen. 

Tillykke med din nye medarbejder: 

KRUNIKA udleverer en skriftlig rapport med angivelse af gode råd til den personlige onboarding af medarbejderen, samt fokuspunkter om motivation/de-motivation, samt essentielle råd til ledelsen af din nye medarbejder. KRUNIKAs Vejledning til Velkomst af nye medarbejdere udleveres. 

KRUNIKA tilbyder at være tilgængelig og være sparringspartner for din nye medarbejder i de første 3 måneder – for at bidrage til en succesfuld opstart i din virksomhed. 

 

Håndtering af fravalgte kandidater: 

Vi sikrer en professionel håndtering af alle fravalgte kandidater, så I som virksomhed fremstår med en stærk Employer branding. Alle kandidater som har været til samtale og fået foretaget en e-stimate adfærdsprofil, modtager en personlig tilbagemelding af analysen og interviewet. Kandidaterne informeres om beslutningsgrundlaget for virksomhedens valg af kandidat. 

Vi afgiver altid en Fast pris på Headhunting forløb, på baggrund af den konkrete opgave.

Skal KRUNIKA hjælpe dig med at Headhunte din nye medarbejder?

Så tag kontakt til René på 2679 5653 eller rene@krunika.dk

 

 

 

Se vores relevante alternativ her:

Shortlist

Hvis dit behov er at finde 3 motiverede kandidater tilbyder vi at lave en Shortlist af 3 fagligt egnede kandidater. Læs nærmere her…