fbpx

FAQ – De ofte stillede spørgsmål

Jeg ønsker kun tilfredse samarbejdspartnere – Derfor er det en god idé at læse herunder, hvad du kan forvente som kunde.

Dette er nogle af de oftest stillede spørgsmål og svar. Har du et spørgsmål, eller er der noget, du er i tvivl om, så tjek listen herunder. Får du ikke svar på dit spørgsmål, eller har du brug for mere information, så er du meget velkommen til at kontakte KRUNIKA her.

 

De indledende spørgsmål

Hvor lang tid kræver det af ledere og medarbejdere at gennemføre trivselsmålingen?

Jeg oplever ofte at ejerledere/direktører bekymrer sig om hvorlang tid det tager at gennemføre trivselsmålinger og ikke mindst arbejdet efterfølgende. – Man tænker: Hvad koster det mon i tid? – altså i lønkroner

Du skal forvente, efter 6 måneders abonnement, så smiler du og du er lykkelig over at I kom i gang.

Lidt mere om tidsforbrug: 

 • GAIS Temperaturmålingen tager ca 10 minutter at gennemføre pr. medarbejder
 • GAIS PULS målinger tager ca. 5 minutter at gennemføre pr. medarbejder

BASIS abonnement

 • Ansvarlig leder: 12 timer årligt (dialog/sparring med René)
 • Teamleder: 4 timer årligt (dialog/sparring med René)
 • Medarbejdere: 2 timer årligt (målinger & handlingsplan)

TRIVSEL abonnement

 • Ansvarlig leder: 24 timer årligt (dialog/sparring med René)
 • Teamleder: 6 timer årligt (dialog/sparring med René)
 • Medarbejdere: 2 timer årligt (målinger & handlingsplan)

Derudover identificeres udviklingsområder som betyder, at du investerer noget tid til at arbejde med de konkrete indsatser i virksomheden.

 

Hvad kræver det af mig som ansvarlig leder?

Mindre end du frygter!
– Kunsten er at komme rigtigt i gang…

Dog skal du være opmærksom på, at du skal turde gøre det, du skal ville det, og du skal prioritere arbejdet.

Tidsforbruget? – Igen meget mindre end du frygter!

Hele lederteamet skal være parat – så er I næsten i mål….

Det er netop derfor, at mine abonnementer fokuserer på at komme godt fra start.

Du skal forvente:

✔ At opleve stolthed over at have startet arbejdet

✔ At nu ved du, hvordan du italesætter trivsel overfor dine ansatte

✔ At du sover bedre om natten

 

Jeg har flere spørgsmål - hvordan tager jeg bedste kontakt til KRUNIKA?

Jeg har respekt for din tid, derudover vil jeg gerne være  bedst muligt forberedt til vores samtale.

Så du kan booke en uforpligtende samtale på 25 min. via dette link: Book en aftale

Når du laver en online booking, har vi først en aftale, når du har modtaget en bekræftelse fra KRUNIKA.

Du kan også bede mig kontakte dig via denne kontaktformular: Send en besked

Du er også velkommen til at sende en mail på: rene@krunika.dk

 

Hvornår og hvilke økonomiske resultater kan jeg forvente?

Du vil allerede efter den første Trivelsmåling kunne mærke de blødere resultater som større engagement, bedre dialog mellem medarbejderne og en større bevisthed om egen initiativpligt.

Økonomiske resultater kommer ikke af selve målingen, den starter dialogen og de økonomiske resultater skabes af indsatserne, der gøres af alle.

Potentialet til forbedrede økonomiske resultater er ofte gemt i regnskabet. Når regnskabsåret er godt i gang, og nogle medarbejdere har været syge, andre har sagt op, så konkluderer du måske, at regnskabstallene bare er blevet dårligere end forventet. 

De følgende økonomiske resultater kommer løbende:

Mindre sygefravær

Forskningen viser, at ved en stigning på 10 procentpoint (temperaturskala fra 0-100), så kan du i gennemsnit forvente op til 2 sygedage mindre pr. medarbejder pr år.*
* Beregnet sammenhæng mellem sygedage og arbejdslyst for alle lønmodtagere i Danmark, der er påvist korrelation (sammenhæng).

Forskningsrapporten* kan downloades her: Rapport Trivsel betaler sig

Færre medarbejdere siger op

Man har nok haft det på fornemmelsen, at bedre trivsel på arbejdspladsen giver motiverede, løsningsorienterede og produktive medarbejdere, og nu har ny forskning bekræftet det. Investering i trivsel og god arbejdslyst giver helt sikkert økonomisk værdi, faktisk op til 13.000 kr pr. mdr. efter skat* – i oplevet værdi hos hver enkelt medarbejder. (*ved en stigning på 10 procentpoint på en temperatur skala fra 0-100).

Forskningsrapporten* kan downloades her: Rapport Trivsel betaler sig

Resultater på bundlinjen

Du skal forvente først at kunne se tallene på bundlinjen efter 6 – 12 måneder.

En stresssygemeldt medarbejder med en grundløn på DKK 30.000 – koster det din virksomhed minimum  DDK 300.000 over en fraværsperiode på 3 måneder.

Når en medarbejder med en grundløn på DKK 30.000 fratræder – koster det din virksomhed minimum DDK 250.000 inden du har ansat og denne tilfører værdi til virksomheden.

 

Hvorfor skal jeg få hjælp af en trivselsekspert, når jeg selv kan udføre trivselsmålinger?

Brugen af en ekstern udviklingskonsulent betyder, at du tager magtforholdet ud af relationen mellem medarbejdere og ledere. Erfaring viser, at medarbejderne derfor bliver mere ærlige, og at lederne kan fokusere på lederrollen og anbefalingerne. Jeg bidrager til, at I kan fortsætte med at arbejde med at forbedre trivslen efter den første måling er gennemført. Jeg inddrager mine erfaringer fra andre virksomheder hos dig.

Du kan selv gå i gang, hvis du har tiden til det og/eller har en HR-specialist i din organisation. Det er muligt at tilgå udvalgte funktioner i gratisversionen af GAIS platformen og få rimelige gode resultater af det. 😀

 

Hvilke virksomheder er et KRUNIKA Trivselsforløb relevant for?

Trivselsforløbet er designet mindre virksomheder som ofte ikke har en størrelse, hvor man har fuldtids HR-professionel. Jeg tilbyder mine ydelser i alle brancher.

Jeg er selv bosat i Trekantområdet, og jeg ved af erfaring, at mine abonnenter ønsker min fysiske tilstedeværelse til nogle elementer i deres trivselsudvikling. Derfor har jeg valgt at fokusere min indsats i nær radius heraf.

Hvis din virksomhed er placeret længere væk, har jeg mulighed for at tilpasse mine ydelser, så forløbet bliver 100% online.

Naturligvis kan vi også indgå individuelle aftaler efter behov.

Hvordan køber jeg et KRUNIKA Trivselsforløb?

Du tager kontakt til René K. Rønne via en af kontaktmulighederne. Du får sparring på valg af indhold, og vi aftaler det videre forløb.

 

 

 

Hvordan foregår betalingen?

Du bliver faktureret med 50% ved igangsætning af opgaven og 50% efter gennemførsel af 1. GAIS måling.

Betalingsbetingelsen er: netto 8 dage.

Planlægning & Formål

Hvorfor er trivselsmålinger og medarbejderundersøgelser nødvendige?

Der er masser af uudnyttet værdi for både mennesker og virksomhedens økonomi i at forbedre trivslen. Jeg mener faktisk ikke, at der er noget område i en gennemsnitlig virksomhed, hvor potentialet er større.

Covid-19 pandemiens konsekvenser er mange, på positiv siden har vi mennesker fået en større opmærksomhed, på hvad der er vigtigt for os. Lige netop egen trivsel, og ikke mindst vore nærmestes trivsel, er blevet endnu vigtigere.

Vores nærmeste er også ofte vores kollegaer.

KRUNIKAs abonnementer gør det nemt at komme i gang med at starte dialogen om medarbejdertrivsel.

Hvis medarbejdere oplever mistrivsel, så er det sandsynligt at ejere og ledere gør det samme. Resultatet bliver dårligere økonomiske resultater, ligegyldighed, sygefravær, opsigelser og i værste fald konkurs.

Kan jeg være sikker på at mine personlige svar ikke kan ses af min leder og andre?

Ja, det kan du være helt sikker på. Ingen kan se personlige besvarelser.

Der skal minimum 5 besvarelser til for at at kunne anvende data til sammenligning. Det vil sige, at der skal vær mindst 5 medarbejdere i et team/gruppe førend der kan ses et del resultat.

Vi har tidligere besvaret trivselsmålinger, men uden nogen forandring. Hvordan bliver det anderledes nu?

Det er faktisk kun 6% af ejerledere/direktører i danske SMV´er, mindre danske virksomheder, som sætter fokus på medarbejdertrivsel for at forbedre virksomhedens resultater.
Ofte nævnes det, at de mangler et dialogværktøj, som kan gøre arbejdet med bedre trivsel og arbejdslyst mere konkret og håndterbart.

KRUNIKA har udviklet UNIKA Trivels Metoden, som sikrer at alle ansatte i virksomheden bliver inddraget i udviklingen af bedre trivsel – Trivselsmålinger er ikke kun en opgave for lederne.

Sandsynligheden for at lykkes denne gang er høj, da KRUNIKA er specialist i at forstå jeres udfordringer og dermed hjælpe jer på vej.

Hvad får min virksomhed ud af at gennemføre trivselsmålinger?

Uh ha, ikke så lidt 😀

På medarbejderniveau:

 • Oplevelse af et reduceret stressniveau
 • Større indsigt i forpligtigelsen for at påvirke egen trivsel
 • Personligt tilpassede værktøjer og anbefalinger
 • Øget fokus på værdien af personlig udvikling
 • Glæden ved personlig bedre præstation

På teamniveau:

 • Bedre dialog i løbet af arbejdsdagen
 • Opmærksomhed på, at vi alle har forskellige personligheder og væremåder
 • Større sammenhold, da det nu bliver nemme at tale om trivsel
 • Teamledere får teori og praktiske ledelsesværktøjer
 • Færre opsigelser – det er hårdt at skulle sige farvel til gode kolleger

På virksomhedsniveau:

 • Færre sygedage og et lavere stressniveau i virksomheden
 • Færre opsigelser
 • Nemmere at rekruttere nye medarbejdere
 • Bedre økonomiske resultater
 • Alle medarbejdere bidrager til skabelsen af trivselskulturen
Hvordan ser processen for arbejdet med udvikling af bedre trivsel ud?

KRUNIKA har 2 abonnementsformer: Selve processen kan ses på nedenstående links:

BASIS abonnement

TRIVSEL abonnement

Skal der laves målinger både årligt og månedligt?

Den helårlige måling giver et konkret overblik over trivselssituationen. Den skaber udgangspunktet for at følge udviklingen over tid.

Der er mulighed for løbende PULS-målinger som bidrager til, at I får arbejdet med de konkrete initiativer, samt at der kan justeres løbende om nødvendigt.

Det kontinuerlige fokus bidrager til, at der skabes et forståeligt fælles sprog om trivsel, som øger chancen for, at alle ansatte bidrager til indsatsen.

Dialogen & Trivselsmålingen

Hvordan besvarer man trivselsmålingen?

Du modtager en mail fra GAIS platformen direkte i din mailboks.

GAIS temperaturmålingen kan gennemføres på mobil, tablet eller PC/Mac – man besvarer i en browser og fungerer bedst i Google Chrome browseren.

Du skal besvare mellem 40 og 50 spørgsmål med et svar på en skala fra 0-100. Enkelte spørgsmål kan dog afvige fra dette, hvis din virksomhed har ønsket det.

Der er muligt at svare på dansk, engelsk, norsk og svensk. De personlige handlingsplaner med anbefalinger kommer dog kun på dansk.

 

 

Kan min leder se min besvarelse?

Der skal altid være minimum 5 besvarelser, før der kan ses et resultat på en gruppe af personer.

Derfor kan ingen ud over dig selv se din besvarelse. Du har dog mulighed for at dele informationerne med andre i virksomheden

Lederne og KRUNIKA har mulighed for at lave delresultater af målingen, når der er minimum 5 besvarelser i en gruppering.

Hvem ejer dataene fra temperaturmålingen?

Det er virksomheden, som er abonnent ved KRUNIKA der ejer alle data: KRUNIKA har kun administratorrettigheder, så længe som virksomheden ønsker det.

KRUNIKA behandler alle data og informationer fortroligt.

Er det muligt at få en deltagelsesprocent på 100%?

Ja, det er det faktisk.

I virksomheder ser man normalt en deltagelsesprocent mellem 65 0g 80%.

Det er vigtigt at få så mange som muligt til at svare på temperaturmålingen. Sandsynligheden for at skabe en forankret trivselskultur er nemlig størst, når alle er engagerede,  kender sproget som trivsel og har fokus på eget bidrag til samskabelsen.

KRUNIKA anbefaler, at du gennemfører en GAIS temperaturmåling på et planlagt personalemøde, hvor alle medarbejdere og ledere introduceres til formålet med temperaturmålingen. Her har I mulighed for at skabe en forståelse for de 7 faktorer og sproget i GAIS dialogværktøjet. Herefter gennemfører i temperaturmålingen, og du har hermed muligheden for at få deltagelse af alle medarbejdere.

Hvor lang tid tager det at besvare GAIS trivselsmålingen?

Det tager ca. 10 minutter, og du modtager resultatet af din egen måling umiddelbart efter din besvarelse.

Hvordan kommer jeg videre med den personlige handlingsplan?

Alle ansatte, som har gennemført en GAIS temperaturmåling, modtager et resultat umiddelbart efter besvarelsen.

Derudover får du en personlig handlingsplan med konkrete anbefalinger til, hvad du selv kan gøre for at forbedre din egen trivsel. Du modtager konkrete værktøjer og får viden, som er aktuel for din personlige trivselssituation.

Som abonnement modtager alle medarbejdere en video, som beskriver, hvordan de får størst udbytte af det personlige arbejde.

 

Opfølgning & Forankring

Kan jeg få yderligere rådgivning end det, som mit Trivselsforløb indeholder?

Naturligvis kan du det.

Du finder KRUNIKAs tilbud om yderligere rådgivning og sparring her: Tilvalgsydelser

Min rådgivning og sparring tager altid udgangspunkt i UNIKA Trivsels Metoden og dens 3 faser, 5 moduler og 24 trin. Se mere her UNIKA Trivsel Metoden

Hvordan undgår vi at gå i stå og glemme de opnåede resultater?

Desværre har mange virksomheder og medarbejdere prøvet at ledelsen har besluttet at der skal gennemføres trivselsmålinger, dog uden nogen særlig succes.
Ofte sker der det, at målingen bliver gennemført med 70% deltagelse, altså der er 30% som ikke deltager. Virksomheden kigger på resultatet, overvejer nogle indsatser og så sker der ikke mere. Medarbejdere hører ikke mere til trivselsmålingen, hvilket kan skabe demotivation og modstand fram dem.

Jeg har selv som direktør gennemført mange trivselsmålinger, jeg har lavet fejlene selv og jeg har studeret, hvad der går galt. Baseret på min videreuddannelse og konkrete erfaringer som udviklingskonsulent i flere virksomheder, har jeg skabt UNIKA Trivsels Metoden.

Hvad får min virksomhed ud af at gennemføre trivselsmålinger?

Ingenting!

Men – hvis I formår at skabe dialogen om bedre trivsel, så er der masser af uudnyttet værdi for mennesker og økonomi.

I får medarbejdere der bliver mere engagerede i hverdagen og som kan yde en bedre service overfor jeres kunder.

Yderligere udbytte kan være:

 • Færre sygedage og et lavere stressniveau i virksomheden
 • Færre opsigelser
 • Nemmere ved at rekruttere nye medarbejdere
 • Bedre økonomiske resultater
 • Alle medarbejdere bidrager til skabelsen af trivselskulturen
Hvad sker der efter trivselsmålingen?

Efter trivselsmålingen bliver resultateterne præsenteret for ledelsen.

Det er vigtigt at alle ansatte efterfølgende bliver orienteret om resultater af trivselsmålingen. Ofte er det en god ide, at give den information i de teams man arbejder i. Dog kræver det at der er minimum 5 medarbejdere i hvert team/gruppe for at sikre anonymiteten. Der er i denne fase at den dialogen skabes og konkrete initiativer kan identificeres.

Derefter beslutter virksomheden indviduelt, hvordan man vil arbejde videre med resultaterne.

Jeg rådgiver dig til hvordan du bedst arbejder videre herfra ud fra jeres konkrete forhold. Jeg inspirerer mine samarbejdspartnere til at benytte: UNIKA Trivsels Metoden

Hvordan får jeg mine medarbejdere til at fokusere mere på deres eget bidrag til at skabe bedre trivsel?

Svaret er simpelt – kom igang med arbejdet, så hjælper jeg jer godt og trygt i gang.

Du vælger at følge UNIKA Trivsels Metoden til at skabe en inkluderende trivselskultur.

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål, eller har du brug for mere information, så er du meget velkommen til at kontakte KRUNIKA nedenfor: