fbpx

FAQ – De ofte stillede spørgsmål

Jeg ønsker kun tilfredse abonnenenter – Derfor er det en god idé at læse herunder, hvad du kan forvente som abonnent.

Dette er nogle af de oftest stillede spørgsmål og svar. Har du et spørgsmål, eller er der noget, du er i tvivl om, så tjek listen herunder. Får du ikke svar på dit spørgsmål, eller har du brug for mere information, så er du meget velkommen til at kontakte KRUNIKA her.

 

De indledende spørgsmål

Hvor lang tid kræver det af ledere og medarbejdere at gennemføre trivselsmålingen?

Jeg oplever ofte at ejerledere/direktører bekymrer sig om hvorlang tid det tager at gennemføre trivselsmålinger og ikke mindst arbejdet efterfølgende. – Man tænker: Hvad koster det mon i tid? – altså i lønkroner

Du skal forvente, efter 6 måneders abonnement, så smiler du og du er lykkelig over at I kom i gang.

Lidt mere om tidsforbrug: 

 • GAIS Temperaturmålingen tager ca 10 minutter at gennemføre pr. medarbejder
 • GAIS PULS målinger tager ca. 5 minutter at gennemføre pr. medarbejder

BASIS abonnement

 • Ansvarlig leder: 12 timer årligt (dialog/sparring med René)
 • Teamleder: 4 timer årligt (dialog/sparring med René)
 • Medarbejdere: 2 timer årligt (målinger & handlingsplan)

TRIVSEL abonnement

 • Ansvarlig leder: 24 timer årligt (dialog/sparring med René)
 • Teamleder: 6 timer årligt (dialog/sparring med René)
 • Medarbejdere: 2 timer årligt (målinger & handlingsplan)

Derudover identificeres udviklingsområder som betyder, at du investerer noget tid til at arbejde med de konkrete indsatser i virksomheden.

 

Hvordan fungerer abonnementet i praksis?

Efter du har købt dit måneds- eller årsabonnement starter vi med Velkomstforløbet ” Kom godt i gang”

Vi skal sammen sikre at din virksomhed kommer godt sikkert og rigtigt i gang.

Det gør vi med et Online Velkomstforløb fordelt over 4 uger.

Forløbet er beskrevet her: Velkomstforløbet “Kom godt i gang”

Her efter fortsætter jeres abonnement individuelt og øvrige møder aftales løbende. Du kan se de 2 abonnementer beskrevet under den detaljerede beskrivelse.

Vi planlægger i fællesskab, hvornår vi starter med målinger m.v. i din virksomhed, så det giver mest mening for netop dig og dine medarbejdere.

Jeg guider dig trin for trin… og sikrer individuel tilpasning efter ønske og behov.

 

Hvad kræver det af mig som ansvarlig leder?

Mindre end du frygter!
– Kunsten er at komme rigtigt i gang…

Dog skal du være opmærksom på, at du skal turde gøre det, du skal ville det, og du skal prioritere arbejdet.

Tidsforbruget? – Igen meget mindre end du frygter!

Hele lederteamet skal være parat – så er I næsten i mål….

Det er netop derfor, at mine abonnementer fokuserer på at komme godt fra start.

Du skal forvente:

✔ At opleve stolthed over at have startet arbejdet

✔ At nu ved du, hvordan du italesætter trivsel overfor dine ansatte

✔ At du sover bedre om natten

 

Jeg har flere spørgsmål - hvordan tager jeg bedste kontakt til KRUNIKA?

Jeg har respekt for din tid, derudover vil jeg gerne være  bedst muligt forberedt til vores samtale.

Så du kan booke en uforpligtende samtale på 25 min. via dette link: Book en aftale

Når du laver en online booking, har vi først en aftale, når du har modtaget en bekræftelse fra KRUNIKA.

Du kan også bede mig kontakte dig via denne kontaktformular: Send en besked

Du er også velkommen til at sende en mail på: rene@krunika.dk

 

Hvornår og hvilke økonomiske resultater kan jeg forvente?

Du vil allerede efter den første Trivelsmåling kunne mærke de blødere resultater som større engagement, bedre dialog mellem medarbejderne og en større bevisthed om egen initiativpligt.

Økonomiske resultater kommer ikke af selve målingen, den starter dialogen og de økonomiske resultater skabes af indsatserne, der gøres af alle.

Potentialet til forbedrede økonomiske resultater er ofte gemt i regnskabet. Når regnskabsåret er godt i gang, og nogle medarbejdere har været syge, andre har sagt op, så konkluderer du måske, at regnskabstallene bare er blevet dårligere end forventet. 

De følgende økonomiske resultater kommer løbende:

Mindre sygefravær

Forskningen viser, at ved en stigning på 10 procentpoint (temperaturskala fra 0-100), så kan du i gennemsnit forvente op til 2 sygedage mindre pr. medarbejder pr år.*
* Beregnet sammenhæng mellem sygedage og arbejdslyst for alle lønmodtagere i Danmark, der er påvist korrelation (sammenhæng).

Forskningsrapporten* kan downloades her: Rapport Trivsel betaler sig

Færre medarbejdere siger op

Man har nok haft det på fornemmelsen, at bedre trivsel på arbejdspladsen giver motiverede, løsningsorienterede og produktive medarbejdere, og nu har ny forskning bekræftet det. Investering i trivsel og god arbejdslyst giver helt sikkert økonomisk værdi, faktisk op til 13.000 kr pr. mdr. efter skat* – i oplevet værdi hos hver enkelt medarbejder. (*ved en stigning på 10 procentpoint på en temperatur skala fra 0-100).

Forskningsrapporten* kan downloades her: Rapport Trivsel betaler sig

Resultater på bundlinjen

Du skal forvente først at kunne se tallene på bundlinjen efter 6 – 12 måneder.

En stresssygemeldt medarbejder med en grundløn på DKK 30.000 – koster det din virksomhed minimum  DDK 300.000 over en fraværsperiode på 3 måneder.

Når en medarbejder med en grundløn på DKK 30.000 fratræder – koster det din virksomhed minimum DDK 250.000 inden du har ansat og denne tilfører værdi til virksomheden.

 

Hvilke virksomheder er et KRUNIKA abonnement relevant for?

Abonnementerne er designet mindre virksomheder som ofte ikke har en størrelse, hvor man har fuldtids HR-professionel. Jeg tilbyder mine ydelser i alle brancher.

Jeg er selv bosat i Trekantområdet, og jeg ved af erfaring, at mine abonnenter ønsker min fysiske tilstedeværelse til nogle elementer i deres trivselsudvikling. Derfor har jeg valgt at fokusere min indsats i nær radius heraf.

Hvis din virksomhed er placeret længere væk, har jeg mulighed for at tilpasse mine ydelser, så forløbet bliver 100% online.

Naturligvis kan vi også indgå individuelle aftaler efter behov.

Hvorfor skal jeg få hjælp af en trivselsekspert, når jeg selv kan udføre trivselsmålinger?

Brugen af en ekstern udviklingskonsulent betyder, at du tager magtforholdet ud af relationen mellem medarbejdere og ledere. Erfaring viser, at medarbejderne derfor bliver mere ærlige, og at lederne kan fokusere på lederrollen og anbefalingerne. Jeg bidrager til, at I kan fortsætte med at arbejde med at forbedre trivslen efter den første måling er gennemført. Jeg inddrager mine erfaringer fra andre virksomheder hos dig.

Du kan selv gå i gang, hvis du har tiden til det og/eller har en HR-specialist i din organisation. Det er muligt at tilgå udvalgte funktioner i gratisversionen af GAIS platformen og få rimelige gode resultater af det. 😀

 

Hvordan fungerer det med at jeg kan benytte 1:1 sparringssamtaler til andre ydelser?

Når du har et TRIVSEL abonnement, har du løbende 1 stk 1:1 sparringssamtaler pr. måned. Har du ikke behov for den samtale nogle måneder, kan du benytte værdien på anden vis.

Du kan købe nogle af mine Tilvalgsydelser

Hver enkelt sparrings session har en værdi af DKK 1.235.

Dette aftales individuelt. 

Hvordan fungerer 100% tilfredshedsgarantien?

Hvis du, mod forventning ikke skulle være tilfreds med dit abonnement, kan du få pengene retur indenfor de første 30 dage.

Der skal ikke oplyses årsag. Du ringer eller sender en mail med ønsket om at stoppe abonnementet, hvorefter jeg udsteder en kreditnota og overfører pengene til jeres bankkonto.

KRUNIKA ønsker hele tiden at forbedre service og indhold. Så har du ønsker eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte mig for ris og ros.

 

Hvordan stopper jeg mit abonnement?

Hvis du ønsker at skifte abonnementstype, skal dette gøres senest 7 dage inden udløb af den betalte periode.

Du har desværre ikke mulighed for at sætte dit abonnement på pause, da vi arbejder med en kontentinuerlig trivselsproces.

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, så skal du sende du en mail til rene@krunika.dk – det skal senest gøres 7 dage inden udløb af den betalte periode.

KRUNIKA ønsker hele tiden at forbedre service og indhold. Så har du ønsker eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte mig for ris og ros.

Hvordan foregår betalingen?

Du bliver faktureret månedligt eller årligt med fremsendelse af en faktura til ønsket mailadresse.

Betalingsbetingelsen er: netto 8 dage.

Hvordan køber jeg et abonnement?

Du tager kontakt til René K. Rønne via en af kontaktmulighederne. Du får sparring på valg af abonnementsform, og vi aftaler det videre forløb.

 

 

 

Planlægning & Formål

Hvorfor er trivselsmålinger og medarbejderundersøgelser nødvendige?

Der er masser af uudnyttet værdi for både mennesker og virksomhedens økonomi i at forbedre trivslen. Jeg mener faktisk ikke, at der er noget område i en gennemsnitlig virksomhed, hvor potentialet er større.

Covid-19 pandemiens konsekvenser er mange, på positiv siden har vi mennesker fået en større opmærksomhed, på hvad der er vigtigt for os. Lige netop egen trivsel, og ikke mindst vore nærmestes trivsel, er blevet endnu vigtigere.

Vores nærmeste er også ofte vores kollegaer.

KRUNIKAs abonnementer gør det nemt at komme i gang med at starte dialogen om medarbejdertrivsel.

Hvis medarbejdere oplever mistrivsel, så er det sandsynligt at ejere og ledere gør det samme. Resultatet bliver dårligere økonomiske resultater, ligegyldighed, sygefravær, opsigelser og i værste fald konkurs.

Kan jeg være sikker på at mine personlige svar ikke kan ses af min leder og andre?

Ja, det kan du være helt sikker på. Ingen kan se personlige besvarelser.

Der skal minimum 5 besvarelser til for at at kunne anvende data til sammenligning. Det vil sige, at der skal vær mindst 5 medarbejdere i et team/gruppe førend der kan ses et del resultat.

Vi har tidligere besvaret trivselsmålinger, men uden nogen forandring. Hvordan bliver det anderledes nu?

Det er faktisk kun 6% af ejerledere/direktører i danske SMV´er, mindre danske virksomheder, som sætter fokus på medarbejdertrivsel for at forbedre virksomhedens resultater.
Ofte nævnes det, at de mangler et dialogværktøj, som kan gøre arbejdet med bedre trivsel og arbejdslyst mere konkret og håndterbart.

KRUNIKA har udviklet UNIKA Trivels Metoden, som sikrer at alle ansatte i virksomheden bliver inddraget i udviklingen af bedre trivsel – Trivselsmålinger er ikke kun en opgave for lederne.

Sandsynligheden for at lykkes denne gang er høj, da KRUNIKA er specialist i at forstå jeres udfordringer og dermed hjælpe jer på vej.

Hvad får min virksomhed ud af at gennemføre trivselsmålinger?

Uh ha, ikke så lidt 😀

På medarbejderniveau:

 • Oplevelse af et reduceret stressniveau
 • Større indsigt i forpligtigelsen for at påvirke egen trivsel
 • Personligt tilpassede værktøjer og anbefalinger
 • Øget fokus på værdien af personlig udvikling
 • Glæden ved personlig bedre præstation

På teamniveau:

 • Bedre dialog i løbet af arbejdsdagen
 • Opmærksomhed på, at vi alle har forskellige personligheder og væremåder
 • Større sammenhold, da det nu bliver nemme at tale om trivsel
 • Teamledere får teori og praktiske ledelsesværktøjer
 • Færre opsigelser – det er hårdt at skulle sige farvel til gode kolleger

På virksomhedsniveau:

 • Færre sygedage og et lavere stressniveau i virksomheden
 • Færre opsigelser
 • Nemmere at rekruttere nye medarbejdere
 • Bedre økonomiske resultater
 • Alle medarbejdere bidrager til skabelsen af trivselskulturen
Hvordan ser processen for arbejdet med udvikling af bedre trivsel ud?

KRUNIKA har 2 abonnementsformer: Selve processen kan ses på nedenstående links:

BASIS abonnement

TRIVSEL abonnement

Hvorfor skal vi besvare målinger både årligt og månedligt?

Den helårlige måling giver et konkret overblik over trivselssituationen. Den skaber udgangspunktet for at følge udviklingen over tid.

De løbende PULS-målinger bidrager til, at I får arbejdet med de konkrete initiativer, samt at der kan justeres løbende om nødvendigt.

Det kontinuerlige fokus bidrager til, at der skabes et forståeligt fælles sprog om trivsel, som øger chancen for, at alle ansatte bidrager til indsatsen.

Dialogen & Trivselsmålingen

Hvordan besvarer man trivselsmålingen?

Du modtager en mail fra GAIS platformen direkte i din mailboks.

GAIS temperaturmålingen kan gennemføres på mobil, tablet eller PC/Mac – man besvarer i en browser og fungerer bedst i Google Chrome browseren.

Du skal besvare mellem 40 og 50 spørgsmål med et svar på en skala fra 0-100. Enkelte spørgsmål kan dog afvige fra dette, hvis din virksomhed har ønsket det.

Der er muligt at svare på dansk, engelsk, norsk og svensk. De personlige handlingsplaner med anbefalinger kommer dog kun på dansk.

 

 

Kan min leder se min besvarelse?

Der skal altid være minimum 5 besvarelser, før der kan ses et resultat på en gruppe af personer.

Derfor kan ingen ud over dig selv se din besvarelse. Du har dog mulighed for at dele informationerne med andre i virksomheden

Lederne og KRUNIKA har mulighed for at lave delresultater af målingen, når der er minimum 5 besvarelser i en gruppering.

Hvem ejer dataene fra temperaturmålingen?

Det er virksomheden, som er abonnent ved KRUNIKA der ejer alle data: KRUNIKA har kun administratorrettigheder, så længe som virksomheden ønsker det.

KRUNIKA behandler alle data og informationer fortroligt.

Er det muligt at få en deltagelsesprocent på 100%?

Ja, det er det faktisk.

I virksomheder ser man normalt en deltagelsesprocent mellem 65 0g 80%.

Det er vigtigt at få så mange som muligt til at svare på temperaturmålingen. Sandsynligheden for at skabe en forankret trivselskultur er nemlig størst, når alle er engagerede,  kender sproget som trivsel og har fokus på eget bidrag til samskabelsen.

KRUNIKA anbefaler, at du gennemfører en GAIS temperaturmåling på et planlagt personalemøde, hvor alle medarbejdere og ledere introduceres til formålet med temperaturmålingen. Her har I mulighed for at skabe en forståelse for de 7 faktorer og sproget i GAIS dialogværktøjet. Herefter gennemfører i temperaturmålingen, og du har hermed muligheden for at få deltagelse af alle medarbejdere.

Hvor lang tid tager det at besvare GAIS trivselsmålingen?

Det tager ca. 10 minutter, og du modtager resultatet af din egen måling umiddelbart efter din besvarelse.

Hvordan kommer jeg videre med den personlige handlingsplan?

Alle ansatte, som har gennemført en GAIS temperaturmåling, modtager et resultat umiddelbart efter besvarelsen.

Derudover får du en personlig handlingsplan med konkrete anbefalinger til, hvad du selv kan gøre for at forbedre din egen trivsel. Du modtager konkrete værktøjer og får viden, som er aktuel for din personlige trivselssituation.

Som abonnement modtager alle medarbejdere en video, som beskriver, hvordan de får størst udbytte af det personlige arbejde.

 

Opfølgning & Forankring

Hvordan fungerer 1:1 sparringssessioner og møder?

Som udgangspunkt gennemføres 1:1 sparringssessioner via KRUNIKAs videolink www.whereby.com/krunika

Sparringssessioner optages efter ønske, hvorefter de kan fremsendes på et skjult YouTube-link, så du har mulighed for at genbesøge samtalen, samt dele den med andre i din virksomhed.

Tidspunkterne aftales individuelt – ofte booker du direkte i Renés kalender via Book en aftale .

Har du et TRIVSEL abonnement, kan du også benytte lydbeskeder via Messenger, så vi er mest effektive i vores aftale planlægning.

Flere fysiske møder kan også aftales individuelt, som en tilkøbsmulighed.

Kan jeg få yderligere rådgivning end det, som mit abonnement indeholder?

Naturligvis kan du det.

BASIS abonnementet er udviklet, så du kan gøre det meste af arbejdet på egen hånd, samt have muligheden for at kalde på eksperthjælp efter behov.

TRIVSEL abonnementet er udviklet, så du automatisk får mere sparring i forløbet. Typisk har du travlt, og er vant til at tilkøbe eksperthjælp når du ikke arbejder med dine primære opgaver. Jeg ved af erfaring, at dette ofte efterspørges af mine abonnenter. Du har her muligheden for at spare 8% ift. BASIS abonnementet.

Du finder KRUNIKAs tilbud om yderligere rådgivning og sparring her: Tilvalgsydelser

Min rådgivning og sparring tager altid udgangspunkt i UNIKA Trivsels Metoden og dens 3 faser, 5 moduler og 24 trin. Se mere her UNIKA Trivsel Metoden

Hvordan undgår vi at gå i stå og glemme de opnåede resultater?

Desværre har mange virksomheder og medarbejdere prøvet at ledelsen har besluttet at der skal gennemføres trivselsmålinger, dog uden nogen særlig succes.
Ofte sker der det, at målingen bliver gennemført med 70% deltagelse, altså der er 30% som ikke deltager. Virksomheden kigger på resultatet, overvejer nogle indsatser og så sker der ikke mere. Medarbejdere hører ikke mere til trivselsmålingen, hvilket kan skabe demotivation og modstand fram dem.

Jeg har selv som direktør gennemført mange trivselsmålinger, jeg har lavet fejlene selv og jeg har studeret, hvad der går galt. Baseret på min videreuddannelse og konkrete erfaringer som udviklingskonsulent i flere virksomheder, har jeg skabt UNIKA Trivsels Metoden.

Hvad sker der efter trivselsmålingen?

Efter trivselsmålingen bliver resultateterne præsenteret for ledelsen.

Det er vigtigt at alle ansatte efterfølgende bliver orienteret om resultater af trivselsmålingen. Ofte er det en god ide, at give den information i de teams man arbejder i. Dog kræver det at der er minimum 5 medarbejdere i hvert team/gruppe for at sikre anonymiteten. Der er i denne fase at den dialogen skabes og konkrete initiativer kan identificeres.

Derefter beslutter virksomheden indviduelt, hvordan man vil arbejde videre med resultaterne.

Jeg rådgiver dig til hvordan du bedst arbejder videre herfra ud fra jeres konkrete forhold. Jeg inspirerer mine abonnenter til at benytte: UNIKA Trivsels Metoden

Hvad får min virksomhed ud af at gennemføre trivselsmålinger?

Ingenting!

Men – hvis I formår at skabe dialogen om bedre trivsel, så er der masser af uudnyttet værdi for mennesker og økonomi.

I får medarbejdere der bliver mere engagerede i hverdagen og som kan yde en bedre service overfor jeres kunder.

Yderligere udbytte kan være:

 • Færre sygedage og et lavere stressniveau i virksomheden
 • Færre opsigelser
 • Nemmere ved at rekruttere nye medarbejdere
 • Bedre økonomiske resultater
 • Alle medarbejdere bidrager til skabelsen af trivselskulturen
Hvordan får jeg mine medarbejdere til at fokusere mere på deres eget bidrag til at skabe bedre trivsel?

Svaret er simpelt – køb et abonnemnet efter dit valg, så hjælper jeg jer godt og trygt i gang.

Du vælger at følge UNIKA Trivsels Metoden til at skabe en inkluderende trivselskultur.

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål, eller har du brug for mere information, så er du meget velkommen til at kontakte KRUNIKA nedenfor: