fbpx

Her ankommer i maj måned 2021 – Min ekspertmodel : UNIKA Trivsels Metoden som jeg udvikler i samarbejde med Vellivforeningen i Projekt Et bedre arbejdsliv.

Glæd dig…

Den sikrer metode til at skabe en Trivselskultur!

Jeg har udviklet en ekspert metode som hjælper dig og din virksomhed med at gøre trivselsudvikling konkret, håndterbar samt nemmere at forstå.

Metoden med de 24 trin til at skabe en Trivselskultur som også forankres i virksomheden ser således ud:

 

INDSÆT Cirkulær Ekspert metode :

.

 

De 3 faser i 5 moduler

UNIKA Trivsels Metoden er inddelt i de 3 faser du skal igennem for at skabe en Trivselskultur.

✔ I Planlægning fasen laver du det vigtige arbejde, med at beskrive formålet med fokus på bedre trivsel og ledelse. Det er også i denne fase at i klæder organisationen på til arbejdet, så alle i virksomheden deltager aktivt.

✔ I Dialog fasen gennemføres Trivsels Temperatur målingen, hvor i med UNIKA Trivsels metoden får en deltagelsesprocent på 100, samt skabet et sprog for trivsel som er konkret og håndterbar er sat i gang.

✔ I Samskabelse fasen finder du den vigtige Opfølgnings modul, samt metoderne til at skabe en dyg forankring i virksomheden.

Årsagen til at modulet “OPFØLGNING” er markeret med en anden farve end de andre, er fordi at Opfølgningen er det allervigtigste modul.

Lykkes du ikke med at samskabe bedre trivsel og ledelse, får du desværre aldrig skabt en forankret Trivselskultur.

Her kan du se min vaccination til at undgå mistrivsel og dårlige ledelse: Dialogbaseret ledelse , det vil også virke i din virksomhed.