fbpx

UNIKA Trivels metoden

Den sikre metode til at skabe en Trivselskultur!

UNIKA-metoden er udviklet og udarbejdet på baggrund af mange års erfaring som leder og arbejdet som trivselsekspert og sparringspartner i erhvervslivet. Metoden hjælper dig og din virksomhed med at gøre trivselsudvikling konkret og nemmere at forstå.

Bestående af 24 trin grupperet i moduler og faser sikres det, at vi kommer hele vejen rundt om de elementer, som er essentielle for at skabe god trivsel og sikre at værdien forankres i virksomheden.

 

3 faser – 5 moduler – 24 trin

UNIKA-metoden er inddelt i netop de 3 faser, som du skal igennem for at opbygge en bæredygtig trivselskultur.

✔ Planlægningsfasen rummer alt det vigtige forarbejde med at definere formålet for arbejdet med at skabe bedre trivsel og ledelse. Det er også i denne fase, at organisationen klædes på til arbejdet, så alle i virksomheden et involverede og kan deltage aktivt.

✔ Dialogfasens fokuserer på gennemførsel af trivselsmålingen, hvor I med UNIKA-metoden får en deltagerprocent på 100. Ligeledes fokuseres der på at skabe et fælles sprog og referenceramme for alle i virksomheden.

✔ Samskabelsesfasen indeholder det værdifulde opfølgningsmodul samt metoderne til at skabe en stærk forankring i virksomheden. Denne fase samler op på arbejdet fra de tidligere faser, og skaber derved grundlaget for det videre forløb med at fremtidssikre en sund og ansvarlig trivselskultur og vedligeholdelse af den.

 

Du kan i denne artikel: Dialogbaseret ledelse, se hvordan samskabelse af trivsel og ledelse kan skabes.

 

Metodens 3 faser er alle vigtige i processen for at skabe en sund trivselskultur. Samskabelsen er ekstra fremhævet, da denne er det vigtigste modul. Lykkes du ikke med at samskabe bedre trivsel og ledelse, får du desværre aldrig skabt en forankret trivselskultur.

UNIKA-metoden er KRUNIKAs svar på en vaccination til at undgå mistrivsel og dårlig ledelse.

 

Nedenfor ses oversigten over alle 3 faser, 5 moduler og 24 trin, som vi i fællesskab arbejder med og skaber værdi og indsigter af: