fbpx

Privatlivs- og datapolitik

Vi behandler persondata i vores rekrutteringsprocesser og vil med denne politik beskrive hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Indledning
Dokumentationskravene er væsentligt forøget i den nye forordning, hvilket betyder, at vi skal dokumentere og argumentere for indsamling, opbevaring og behandling af persondata, og at databehandlingen foretages på baggrund af et sagligt og legitimt formål.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi anvender data til at sikre kvalitet i vores ydelser overfor kunden samt i vores kontakt med kandidater.

Vi anmoder udelukkende om personoplysninger, vi har behov for, så vi undgår at indsamle data, som vi ikke anvender i vores rekrutteringsproces. Alle data for en kandidat er samlet i et system, således vi kan logge aktivitet og evt. slette på opfordring fra en kandidat. En kandidat kan til enhver tid slette sine egne data fra vores system.

I det materiale du sender og i de informationer du afgiver frabeder vi os personfølsomme data. Du må således ikke afgive eller uploade personfølsomme oplysninger, som f.eks. vedrører dit helbred, religion, race, seksuel orientering og politisk overbevisning.

Vi har vedtaget, at vi ikke ønsker at modtage ansøgninger og CV’er pr. post, e-mail, via LinkedIn eller andre medier. Vi modtager udelukkende ansøgninger og CV’er via vores sikre rekrutteringssystem.

Vi gennemfører online videosamtaler i rekrutteringsforløb, som gemmes som skjulte Youtube filer, de optagede samtaler gemmes kun så længe kandidater er med i rekrutteringsforløbet og maksimum 30 dage fra optagelsen.

Data
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de data vi finder nødvendige i forhold til at løse en konkret opgave. I vores Kandidatdatabase for Byggematerialebranchen registrerer og opbevarer vi kun de oplysninger du selv har afgivet.

Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Øvrige oplysninger vi kan registrere, kan være kontaktdata, fødselsdato, familiær status, erhvervserfaring, uddannelse, kurser, certificeringer, fritidsinteresser, sprogkundskaber, referencer og eventuelt din motivation for at søge et nyt job.

Vi benytter en Facebook Pixel på vores website til at retargeting markedsføring.

Samtykke og deling af data
Ved modtagelse af en ansøgning, CV og evt. andre bilag vil KRUNIKA gennemse det fremsendte materiale og vurdere indholdet i forhold til den konkrete stilling. Din ansøgning bliver delt internt i KRUNIKA i rekrutteringsprocessen og bliver kun videregivet til kunden, hvis vi finder dit kandidatur relevant til stillingen. I ansøgningsprocessen giver du samtykke til at dine data og materiale må deles med kunden. Vores kunde kan alene tilgå dine data via vores rekrutteringssystem.

Læs mere om samtykke erklæring på link under “GDPR”

Opbevaring og ajourføring
Vi registrerer alle kandidater til konkrete stillinger og til vores Kandidatdatabase via vores rekrutteringssystem. Som kandidat giver du således aktivt samtykke til opbevaring af data. Vi gemmer dine data i en periode efter afslutningen af en opgave. Denne periode kan variere efter opgavens karakter og evt. garantiperiode overfor kunden. Vi sletter dog alle data senest efter 5 måneder efter ansættelsen.

Hvis du uploader dit CV i vores Kandidatdatabase gemmer vi dine oplysninger i 180 dage. Ca. 14 dage inden udløb af denne periode fremsendes en e-mail til dig med mulighed for at forlænge registreringen. Hvis dette ikke godkendes, slettes dine data automatisk.

Dine rettigheder
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvilke data vi har modtaget fra dig, hvilke data vi har registreret på dig, hvor længe vi opbevarer dine data samt hvem der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers databeskyttelse, kontraktlige forpligtelser samt forretningshemmeligheder

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan til enhver tid slette dine egne data ved at tilgå vores rekrutteringssystem med dit login og password.

Sikkerhed
Vi har indført procedurer som skal sikre at vi behandler, opbevarer og sletter persondata korrekt. Det gælder opbevaring og sletning af e-mails, printede dokumenter, personlige computere samt rekrutteringssystemet. Alle IT-systemer og hardware er beskyttet af passwords.

Vores kunder kan alene tilgå en konkret rekrutteringsopgave og har kun adgang til dine data via vores rekrutteringssystem og i en tidsbegrænset periode.

Vi har indgået databehandleraftaler med samtlige af vores systemleverandører og IT-samarbejdspartnere, så vi sikrer, at disse ligeledes efterlever lovgivningen på området.

Databehandleraftale

Du kan læse mere vores håndtering af data HER

 

Kontaktoplysninger: Rene Krogsgaard Rønne er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Rene Krogsgaard Rønne – Mobil 26 79 56 53 – E-mail: rene@krunika.dk