fbpx

Kundernes oplevelser…

Jeg arbejder med, at bidrage til et bedre arbejdsliv for flere, derfor bliver jeg nærmest lykkelig, når det lykkes.

Her kan du læse, hvad de selv fortæller om deres oplevelse og udbytte:

Samarbejde om Trivselsudvikling:

Trivselsforløb oplevelse…

“Helt igennem positiv oplevelse”

Vi har i maj måned (2021) haft Rene med på sidelinjen for at hjælpe os med at sætte fokus og ord på vores trivsel.

Forløbet har været en god øjenåbner for alle og passet fint ind i vores ellers ”travle hverdag”, med kortere møder og workshops over nogle uger, på den vis får input og tanker lov til at bundfælde sig og der er tid til refleksion mellem workshops/møder. Rene er virkelig god til at møde alle i øjenhøjde og trække trivsel ned på jorden og gør den konkret og nemmere at forstå for alle.

Min vurdering er at vi som samlet organisationen står stærkere her på den ”anden side”, fordi vi netop har fået en fælles forståelsesramme for trivsel og nu er bedre til at sætte ord på hvad trivsel betyder for os hver især – men vi er stadig i træningslejr og med afsæt i forløbet med Rene er vores helt klar mål at blive på ”den anden side”, det giver en værdi i vores organisation som ikke nødvendigvis kan aflæses i et Excel ark.

Helt igennem positiv oplevelse – kan anbefale alle at ”spring ud” 😊 og mine bedste anbefalinger til Rene, han er god at have på sidelinjen når du tager springet.

 

Mette Juhl Christensen

Partner og HR ansvarlig, All Creative, Vejle

Trivselsforløb oplevelse…

“Professionel og kompetent!”

Vi har hos JEVI A/S haft fornøjelsen at arbejde sammen med Krunika vedr. en trivselsmåling. Vi kan kun med give Krunika/Rene vores allerbedste anbefalinger.

 

Tommy Christensen

Managing Director, JEVI A/S, Vejle

Trivselsforløb oplevelse…

“Det har været en god oplevelse”

Vi har i 2021/22 haft Rene med på sidelinjen for at hjælpe os med at sætte fokus og ord på vores trivsel.

Det har været en god oplevelse, hvor René har været en god sparringspartner og har givet konstruktiv feedback på trivselsmåling og efterfølgende workshops med medarbejderne. Medarbejderne har taget godt imod de tiltag René har hjulpet os med.

 

Marianne Nyborg Carl

Administrationschef, GEV A/S, Grindsted

Trivselsforløb oplevelse…

“Professionel sparring med overraskende stor effekt”

Jeg var faktisk ikke i tvivl om at vi kunne have tillid til René, jeg kendte René fra et tidligere ansættelsesforhold. Renés personlighed og brancheerfaring har gjort, at vi var helt trygge ved at invitere ham tæt på vores virksomhed fortæller Salgschef Lars Knudsen.

René skulle bruge en case virksomhed til hans eksamensprojekt som Arbejdslyst konsulent og efter et lettere pres sagde vi Ja for at hjælpe ham. Vi var dog meget i tvivl om vi spildte medarbejdernes tid og om vi kunne få dem til at deltage – Vi blev klogere…

René præsenterede hans Trivselsmåling koncept og hans metode til opfølgning.

Direktør Mogens Gram udtaler, da René havde præsenteret hans anbefalinger for os, var vi sikrer på at vi ville hyre ham til at hjælpe med implementeringen.

Undervejs udfordrede han os flere gange, han var ærlig og ligefrem. Vores Trivselsmåling viste med stor klarhed at vi havde nogle udfordringer som vi nok kendte, som vi dog ikke have prioriteret at håndtere i hverdagens travlhed.

Trivselsmålingen og Renés anbefalinger åbnede vores øjne og vi har faktisk reageret hurtigere på hans anbefalinger end han havde forventet. Vi har indført MU-samtaler og har lavet en reorganisering 21 dage efter Trivselsmålingen.

En af de store fordele ved Trivselsmålingen og det efterfølgende arbejde er, at alle medarbejdere og teamledere er medansvarlige for at hæve arbejdslysten og den gode trivsel.

Sammen med René fra KRUNIKA har vi har taget nogle store skridt for at fremme vores trivsel og helt sikkert også vores økonomiske resultater.

Vi følger op på resultaterne af vores initiativer om 6 måneder med en ny Trivselsmåling og vi ved at René nok skal minde os om det.

 

Direktør Mogens Gram & Salgschef Lars Knudsen

XL-BYG Brejnholt Vejle

Ledersparring oplevelse…

I forbindelse med vores Trivselsmåling, har jeg har fået ledelses sparring af René, jeg har fået nogle nye redskaber til min lederrolle. Mit teams måling på Medbestemmelse viste et udviklingspotentiale – Her arbejder vi nu med, at  medarbejderne får større medindflydelse, hvor de samtidig får et større ansvar for opgaveløsningen. Min opgave med at følge op, er mindre og min lederrolle er gjort nemmere  – Alt i alt en super fin oplevelse

Bo Lehmann Carlsen

Butikschef, XL-BYG Brejnholt Vejle

Trivselsforløb oplevelse…

“Jeg har fået stor værdi af vores sparring”

Jeg ønskede at sætte mine medarbejders trivsel mere i fokus. Min lederstil er, at være meget datadrevet og med stor fokus på eksekvering.

Jeg kender René Krogsgaard Rønne fra hans tid i STARK og vidste at hans personlighedstræk og lederstil er anderledes end min. René er mere fokuseret på medarbejder trivsel og forandring via motivation, derfor valgte jeg at samarbejde med ham om at udvikle medarbejder trivslen i min forretning. Jeg var slet ikke i tvivl om at jeg turde invitere ham helt tæt på mine medarbejdere. Jeg ved at René altid optræder med ordentlighed og loyalitet.

Vi har gennemført et Trivselsforløb på kun 3 uger, med Trivselsmåling, resultatformidling, medarbejder involvering og sparringssamtaler med alle medarbejdere.

Min medarbejdere har rost mig meget for min selvindsigt, og mit initiativ med at invitere René ind i vores virksomhed – Vi har sammen fået sat større fokus på de bløde værdier, dog er det kommet lidt bag på mine medarbejdere, at Renés metode og inspiration er, at skabe trivsel og bedre ledelse via et større bidrag fra medarbejderne, men vi er alle blevet hjulpet godt i gang med inspiration, personlige handlingsplaner og sparring.

Jeg har fået stor værdi at vores sparring, fået nye indsigter og fået mod på at sætte de bløde værdier mere i fokus fremadrettet, måske jeg kalder på René en anden dag også.

Jeg er faktisk stolt over, hvad vi sammen har nået på kun 3 uger og det vigtigste er at medarbejderne er gjort medansvarlige for vores trivselsudvikling.

Michael Henriksen

Trælastdirektør, STARK Skanderborg

Samarbejde om Rekruttering:

Headhunting+ kundeoplevelse,

Professionel fra start til slut

Fantastisk oplevelse. Vi er blevet fulgt fra start til slut og der er opfølgning på opgaven efterfølgende som sikre fastholdelse af de nye medarbejder.

Hans Madsen

Salgschef, NPI A/S

Short list – Headhunting, Kunde oplevelse…

Krunika har løst en opgave for os til perfektion. René fandt og opsøgte de muligheder som vi og vores normale rekrutteringsfirma ikke kunne. Han er grundig – og frem for alt – så kerer han sig om, at medarbejderne og arbejdspladsen er det rigtige match. Der er kun rosende ord herfra.

Ole Holse

Medejer, Holse & Wibroe

Short list – Headhunting, Kunde oplevelse…

De varmeste anbefalinger til KRUNIKA

Krunika og René Rønne er en fantastisk samarbejdspartner i rejsen før – under og efter et rekrutteringsforløb, god sparring og opbakning til både kandidater og arbejdsgiver i hele processen. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til Krunika og i særdeleshed til René Rønne

Danny Fälling

Afdelingsdirektør, P.W. Wulff Møens Tømmerhandel

Headhunting+, Kunde oplevelse…

Professionel og pålidelig!

Clauz Zykowski

Sales Manager, Eurofast

Short list – Headhunting, Kunde oplevelse…

Krunika, en god oplevelse

Rene er professionel, en god og anderledes tilgang til tingene, og får jobbet gjort færdig.

Allan Brunbjerg

Indehaver, AB Byggeprofiler

Rekruttering, Kunde oplevelse…

I vores første ansættelsesforløb i Danmark, havde vi behov for sparring og viden, samt profilanalyse.
Det må jeg sige, at det blev leveret til fulde. Meget konstruktiv sparring, og meget grundig og korrekt profil segmenter, der resulterede i et rigtig godt match. Vi kan varmt anbefale Krunika.

Kent Bisgaard

Regional Salgschef, Thermia

Short list – Headhunting, Kunde oplevelse…

Jeg valgte at arbejde med Rene på grund af hans faglige netværk og personlige kompetencer. Efter mange år som aktiv trælastmand, har Rene et godt indblik i og erfaring fra branchen, og ikke mindst et bredt netværk. For mig betød det at Rene hurtigt fik en god forståelse for mig som person og mine krav til opgaven.

Med ansættelse af Mikael Christensen som afdelingsdirektør fik jeg helt rigtige person til jobbet.

Søren Møller

Ejer, XL-BYG Samsø Byggecenter

Short list – Headhunting, Kunde oplevelse…

”Jeg havde travlt… for travlt, derfor skulle jeg finde den helt rigtige medarbejder, som jeg trygt kunne videregive ansvar og tillid til. Jeg kunne ikke overskue selv at gennemføre en fuld rekrutteringsproces, med ansøgninger og samtaler.

Jeg har været 25 år i trælastbranchen, så jeg har et stort netværk, men jeg ville gerne længere ud i kandidatfeltet, det kunne Rene Krogsgaard Rønne hjælpe mig med.

Igennem mange år har jeg rekrutteret mange medarbejdere, men oftest med min mavefornemmelse som min trofaste sparringspartner. Nu har jeg skiftet sparringspartner til en professionel branche erfaren headhunter. Jeg fik hurtigt tillid til René, han har via Personlige adfærdsprofil analyser sikret, at matchet mellem mig og min nye salgschef er godt, samt gjort os begge opmærksom på potentielle konfliktsituationer, som vi nu kan imødegå og dermed undgå.

Headhunting forløbet har fra start til slut været professionelt. Fra første kontakt til mig, til stillingsopslag, samarbejdet om at jagte de kandidater – som ikke søger af sig selv – Der gik 7 dage, så var min nye Salgschef fundet og ansat.

Jeg har oplevet fuld loyalitet fra Renés side, han har på professionel vis håndteret min ærlighed, åbenhed og viden om vores forretningshemmeligheder.

Alle kandidater der har været kontaktet og til samtaler er blevet håndteret med diskretion og fortrolighed.

Et ord der gennemsyrer René Krogsgaard Rønne og som matcher 100% på mig som person og min forretning er: Ordentlighed”

“De bedste anbefalinger herfra til Rene Krogsgaard Rønne, for et meget professionelt forløb. Troværdighed og loyalitet på højeste niveau. Det gælder både for os som trælast, men også for de ansøgende kandidater”

Carsten S. Hansen

Direktør, XL-BYG Brejnholt Lillebælt

Shortlist – Headhunting, Kandidat oplevelse…

Jeg blev kontaktet af René Krogsgaard Rønne via Linkedln i forbindelsen med rekruttering af en trælastsælger til hos XL Brejnholt Vejle. Vi skrev kort sammen hvorefter vi aftalte et telefonmøde. Telefonmødet gik rigtig godt og jeg kunne i telefonen mærke Renés passion, generelt interesse og ønske om at ville det bedste for mig.

René var sat fuldstændig ind i hvad og hvilken profil det var XL Brejnholt Vejle søgte og havde stor kendskab til stillingen, forretningen, arbejdsmiljøet osv. Han var så godt inde i det, at det lige så godt kunne have været ham, der skulle ansætte en medarbejder følte jeg.

Det var en god og spændende oplevelse, at gennemføre min første personlige Adfærdsanalyse, det gjorde mig klogere på mig selv. Den var er utrolig rammende på hvordan jeg er som person. Det var ikke særlig krævende og tog kun 15 minutter at besvare.

Jeg så meget frem til tilbagemeldnings samtalen på adfærdsprofilen, og jeg blev ikke skuffet. René gav mig en fin forklaring og uddybelse af resultaterne, derudover blev jeg gjort opmærksom på ”styrker” og ”svagheder” og muligheder og fokus områder osv.  Jeg syntes at man får utroligt meget ud at en egentlig ret let og simpel analyse. Jeg vil klart anbefale en adfærsprofilanalyse til hjælp med at definere hvilken type medarbejder/person man er m.m.

Jeg har gennem hele processen med René haft stor tillid til ham og er blevet behandlet meget professionelt. Jeg vil klart anbefale Rene/KRUNIKA til andre, både trælaster og potentielle kandidater. Jeg kom i øvrigt efter samtalen med René til samtale ved XL Brejnholt Vejle og fik jobbet!

Daniel Solbæk Bruun

Sælger, XL-BYG Brejnholt Vejle

Shortlist – Headhunting, Kandidat oplevelse…

“Jeg blev kontaktet af René Krogsgaard Rønne, som samarbejdede med Brejnholt Lillebælt om at rekruttere deres nye salgschef.

Efter en kort betænkningstid, startede jeg dialogen med René. Det gav mig en stor grad af tillid og tryghed i forløbet, at René har over 25 års erfaring fra trælastbranchen. Det gjorde beslutningen nemmere, da René forstod mine spørgsmål og kunne rådgive mig om mit potentielle karriereskifte.

Jeg gik og drømte om at blive salgschef, jeg fik ikke muligheden i min tidligere organisation. Nu kan jeg udvikle mig som salgschef, med en direktør som ønsker at udvikle mig. Jeg er glad.

Fra første kontakt til underskrevet ansættelseskontrakt gik der kun 7 dage, det gik stærkt. Efterfølgende har både min direktør Carsten og jeg gennemført personligheds analyser og fået feedback og sparring på, hvordan vores personligheder er og hvad vi skal være opmærksom på i hverdagen. Både min nye chef góg jeg har fået anbefalinger til mit onboarding forløb. Hele processen var faktisk mere end jeg havde forventet, det viser bare at René har stor fokus på at sikre at ansættelsen holder, det giver mig tryghed.

Alt i alt er jeg rigtig glad og tilfreds med rekrutteringsforløbet. Alt er foregået ordentligt og der har været stor fokus på at jeg skulle komme godt i gang i mit nye job. Jeg har aldrig før oplevet den store fokus på, at jeg også ville komme godt i gang i den nye stilling, det har René en stor andel i”

Kenneth Juhl Jessen

Salgschef, XL-BYG Brejnholt Lillebælt

Kandidat oplevelse

Da jeg oprindeligt blev kontaktet af René Rønne, angående en ledig stilling, var der fra starten en god og afslappet dialog.

Det var tydeligt at Rene har stor brancheerfaring indenfor trælast branchen, og det var derfor en god dialog med afdækning af spørgsmål og synspunkter. Både for kandidat, og for arbejdsgiver, har det klart været mit indtryk, at Rene vha. kombinationen af profil analyser samt praktisk erfaring og dialog, tilgodeser løsninger der kommer begge parter til gode.

Som kandidat har det været et behageligt samarbejde, og jeg vil helt sikkert anbefale at både jobsøgende og trælaster at kontakte KRUNIKA.

 

Morten Lübker

Salgschef, XL-BYG Brejnholt Bording