fbpx

Trivsels Abonnement Tilvalgsydelser:

BASIS Abonnenter tilbydes 8% rabat 

TRIVSEL Abonnenter tilbyder 15% rabat

 

Klippekort:

Klippekort Videomøde 5 klip a 25 min. : DKK 3.500

Vi mødes på www.whereby.dk/krunika efter nærmere aftale.

Du får sparring og rådgivning efter aftale.

Klippekort Videomøde 5 klip a 50 min. : DKK 6.750

Vi mødes på www.whereby.dk/krunika efter nærmere aftale.

Du får sparring og rådgivning efter aftale.

Klippekort Videomøde 10 klip a 25 min. : DKK 6.500

Vi mødes på www.whereby.dk/krunika efter nærmere aftale.

Du får sparring og rådgivning efter aftale.

Klippekort Videomøde 10 klip a 50 min. : DKK 12.500

Vi mødes på www.whereby.dk/krunika efter nærmere aftale.

Du får sparring og rådgivning efter aftale.

Sparring og rådgivning

Teamleder Præsentation af Team resultat : DKK 2.950

Vi mødes online videomøde på www.whereby.com/krunika.

Teamlederen deltager.

Du får præsenteret resultater af Team temperaturmålingen og får sparring og anbefalinger baseret på mine erfaringer.

Varighed op til 2 timer.

Medarbejder sparring - 1/1 dag : DKK 8.800

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed.

Medarbejdere får mulighed for at få ekstern personlig sparring på egen trivsels situation, samt få konkret hjælp og vejledning til de personlige anbefalinger i Temperaturmålingen.

Typisk kan jeg nå at have 6 – 10 1:1 sparrings sessioner

Varighed op til 6 timer.

24/7 support for ledere via Lydbeskeder DKK 950

Du har ubegrænset adgang til at stille spørgsmål omkring alt omkring Trivsel og Ledelse.

Vi er connectet via Messenger og kan kontakte hinanden via Lydbeskeder. Vi er ikke afhængige af at være tilgængelig.

Pris pr. mdr.

Leder sparring - efter Resultat præsentation : DKK 5.900

Vi mødes online videomøde på www.whereby.com/krunika.

Op til 5 Ledere deltager.

Vi analyserer jeres resultater i dybden og i arbejder videre med konkrete tiltag efterfølgende. I får sparring og anbefalinger baseret på mine erfaringer.

Sammen sikrer vi, at i hurtigt for planlagt og taget aktion på de nye indsigter.

Varighed op til 4 timer.

 

Sparrings samtale via Video 50 min. DKK 1.450

Vi mødes online videomøde på www.whereby.com/krunika.

Du får sparring efter individuelt behov.

Varighed 50 min.

Kvartalsvis analyse af PULS målinger DKK 3.900

Når den første GAIS Temperaturmåling er gennemført, opsættes løbende PULS målinger (13 spørgsmål pr. mdr)

Vi følger udviklingen i skabelsen af Trivselskulturen. Jeg analyser udviklingen og sender en youtube optagelsen af mine indsigter og anbefalinger.

(sendes på en skjult/hemmelig link)

Workshops

Temperatur måling Aften workshop inkl. foredraget "Arbejdsfællesskabet" : DKK 9.800

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed. Du har arrangeret et personalemøde med deltagelse af alle medarbejdere.

  • KRUNIKA introducere medarbejderne til Temperatur målingen, så jeres medarbejdere forstår dialogværktøjet og er klædt godt på til at forstå hensigten og formålet med den kommende proces.
  • Herefter gennemfører vi Temperaturmålingen i praksis over ca. 20 min. – Nu opnår vi en deltagelsesprocent på 100%.
  • Kort pause på 15 min.
  • KRUNIKA gennemfører foredraget “Arbejdsfællesskabet”, som sætter fokus på medarbejdernes ansvar for at samskabe bedre trivsel, samt at bidrage aktivt til virksomheds kerneopgave.

Det er her samskabelse af bedre trivsel og ledelse igangsættes.

Varighed op til 4 timer.

Foredraget Arbejdsfællesskabet DKK 6.500

Sådan får du din medarbejder til at tage ansvar

KRUNIKA inspirerer medarbejdere og ledere til teorien om Organisatorisk Medlemskab, som tilgangen til den kommende organisationsudvikling. Vi sætter fokus på anerkendende Ledelse og anerkendende Følgeskab af medarbejderne og som en naturlig følgesvend, vil i udvikle trivslen blandt både ledelse og medarbejdere. Vi sætter rammen for jeres indsats, for at skabe uudnyttet værdi i virksomheden. I skal via samskabelse udvikle mere Arbejdsstolthed. Bedre Trivsel og bedre Ledelse samskabes nemlig mellem medarbejdere og ledere. (Tema indlægget virksomheds tilpasses efter ledelsens ønsker)

Varighed ca. 60 min

Medarbejder Handlingsplan workshop 1/1 dag : DDK 8.800

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed.

KRUNIKA facilitere at jeres medarbejdere forstår og får arbejdet med deres personlige anbefalinger fra Temperaturmålingen. Medarbejdere får teknisk hjælp og vejledning til de personlige anbefalinger. Det er her samskabelse af bedre trivsel og ledelse starter.

Vi gennemfører arbejdet i jeres mødelokale med op til 6 medarbejdere ad gangen. Det tager ca 75 min. pr. medarbejder.

Typisk kan jeg nå at have 24 medarbejdere i løbet af 1/1 dag.

Varighed op til 6 timer.

Personale Præsentation af resultater workshop : DDK 8.800

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed. Du har arrangeret et personalemøde med deltagelse af alle medarbejdere i 3-4 teams/hold. – Varighed 75 min. pr. hold

  • KRUNIKA præsenterer Teamets resultater i Temperaturmålingen, og skaber en værdifuld dialog med medarbejderne, vi sætter fokus på det som fungerer godt, samt områder med potentiale for udvikling.
  • Teamlederen deltager selvfølgelig og har ro til at observere og tage værdifulde notater, KRUNIKA sikrer at dialogen skabes.

Det er her samskabelse af bedre trivsel og ledelse udvikles.

Varighed op til 5 timer.

Uddannelse

Trivsels Ambassadør uddannelse : DDK 6.000

Formålet med denne uddannelse, er at uddanne 1 eller flere medarbejdere i jeres organisation til at være ambassadør for jeres trivselskultur.

Deltagerne får nye indsigt og værktøjer, som kan hjælpe efterfølgende til at vedligeholde jeres nye Trivselskultur.

Denne uddannelse foregår over 3 dage i løbet af 2 måneder.

  • Dag 1 mødes vi fysisk på Hotel Haraldskær i Vejle
  • Dag 2 & 3 gennemføres via videomøde, alt læringsmateriale udleveres på Dag 1.

 

Næste hold starter i marts 2022

Alle priser er tilbudt eks. moms

Ydelser med fysisk fremmøde, afregnes køretid med 7 kr. pr. kilometer jf. Forretningsbetingelserne