fbpx

Tilvalgsydelser:

Har brug for yderligere rådgivning end det, der er inkluderet i Trivselsforløbet, så har du mulighed for at tilkøbe yderligere ydelser.

Hvis du er i tvivl om, hvad der giver mest værdi for din virksomhed, så kontakt mig gerne.

Læs mere om de forskellige muligheder herunder: 

Sparring og rådgivning

Nedenstående tilvalgsydelser er aktuelle i Samskabelses fasen efter den helårlige trivselsmåling. 

Teamleder præsentation af team resultat *Inkluderet i Trivselsforløb*

Vi mødes til et online videomøde på www.whereby.com/krunika.

Teamlederen deltager.

Du får præsenteret resultaterne af det enkelte Teams temperaturmålingen og får sparring og anbefalinger baseret på mine erfaringer.

Varighed op til 4 timer.

Medarbejder sparring - 1/1 dag : DKK 8.800

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed.

Medarbejdere får mulighed for at få ekstern, personlig sparring på egen trivselssituation, samt få konkret hjælp og vejledning til de personlige anbefalinger i temperaturmålingen.

Typisk kan jeg nå at have 6 – 10 individuelle 1:1 sessioner.

Varighed op til 6 timer.

Ledersparring - efter resultat præsentation *Inkluderet i Trivselsforløb*

Vi mødes til et online videomøde på www.whereby.com/krunika.

Op til 5 ledere deltager.

Bruges ofte hvis du/i har behov for yderligere sparring og anbefalinger, baseret på mine erfaringer.

Vi analyserer jeres resultater i dybden og I arbejder videre med konkrete tiltag efterfølgende.

Sammen sikrer vi, at I hurtigt får planlagt og handlet på de nye indsigter.

Varighed op til 4 timer.

 

Sparringssamtale via video 50 min. : DKK 1.450

Vi mødes til et online videomøde på www.whereby.com/krunika.

Du får sparring efter individuelt behov.

Varighed 50 min.

Workshops

Nedenstående tilvalgsydelser er aktuelle i Samskabelses fasen efter den helårlige trivselsmåling.

Workshop: Temperatur måling inkl. foredraget "Arbejdsfællesskabet" *Inkluderet i Trivselsforløb*

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed. Du har arrangeret et personalemøde, hvor alle medarbejdere deltager.

 • KRUNIKA introducerer medarbejderne til temperaturmålingen, så dine medarbejdere forstår dialogværktøjet og er klædt godt på til at forstå hensigten og formålet med den kommende proces.
 • Temperaturmålingen gennemføres i praksis over ca. 20 min. – her sikrer vi en deltagelsesprocent på 100%.
 • KRUNIKA gennemfører foredraget “Arbejdsfællesskabet”, som sætter fokus på medarbejdernes ansvar for at samskabe bedre trivsel, samt at bidrage aktivt til virksomhedens kerneopgave.

Formålet med workshoppen er at igangsætte skabelsen af bedre trivsel og ledelse i virksomheden.

Varighed op til 4 timer.

Foredrag: "Arbejdsfællesskabet" : DKK 6.500

Sådan får du dine medarbejdere til at tage ansvar

KRUNIKA inspirerer medarbejdere og ledere til organisationsudvikling via teorier og inddragelse af hverdagens eksempler. Vi sætter fokus på rammerne for jeres udvikling – både når det kommer til trivsel og om, at skabe uudnyttet værdi i virksomheden. I skal via samskabelse udvikle mere arbejdsstolthed. Bedre trivsel og ledelse skabes nemlig i samarbejdet og kommunikationen mellem medarbejdere og ledelsen.

Fokuspunkter i foredraget:

 • Kerneopgaven og vigtigheden af et fælles mål i virksomheden
 • Skabelse af organisatorisk værdighed og medlemskab
 • Talerummet på arbejdspladsen

(Fokusområder kan tilpasses efter ønske)

Varighed ca. 60 minutter.

 

Workshop: Personalepræsentation af resultater *Inkluderet i Trivselsforløb*

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed.

 • Du har arrangeret et personalemøde.
 • Du vælger om resultaterne skal præsenteres til de enkelte teams eller samlet for virksomheden. Hver resultatpræsentation varer ca. 75 min.
 • KRUNIKA præsenterer teamets resultater i temperaturmålingen, og skaber en værdifuld dialog med medarbejderne, vi sætter fokus på det som fungerer godt, samt områder med potentiale for udvikling.
 • Teamlederen deltager selvfølgelig og har ro til at observere og tage værdifulde notater. KRUNIKA sikrer at dialogen skabes.

Det er her samskabelse af bedre trivsel og ledelse udvikles.

Varighed op til 5 timer.

Workshop: Medarbejder handlingsplan 1/1 dag : DDK 8.800

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed.

KRUNIKA sikrer at jeres medarbejdere forstår og får arbejdet med deres personlige anbefalinger fra Temperaturmålingen. Medarbejdere får individuel hjælp og vejledning til de personlige anbefalinger, samt mulighed for teknisk hjælp. Det er her samskabelse af bedre trivsel og ledelse starter.

Vi gennemfører arbejdet i jeres mødelokale med op til 6 medarbejdere ad gangen. Tidsforbruget pr. hold er ca. 75 minutter.

Typisk kan jeg nå at have 4 hold i løbet af 1/1 dag.

Varighed op til 6 timer.

Workshop - Udfordrende Team rapporter : DDK 6.500

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed.

KRUNIKA faciliterer denne workshop, hvor vi analysere en udfordrende teamrapport. Jeg bidrager med mine personlige erfaringer, egne – samt fra andre virksomheder.

Det er ofte en fordel at få en ekstern ledelseskonsulent, til at være den objektive sparringspartner, som også siger det, som bør siges.

Varighed op til 3 timer. 

Mulighed for tilkøb af sparring på udviklings initiativer.

Lederteam Udviklingsforløb - Pris efter aftale

Vi mødes fysisk i jeres virksomhed.

Når man arbejder med trivselsudvikling er det vigtigt at virksomheden har et stærk lederteam, som er enige om trivsels prioriteringen.

Et stærkt Lederteam er kendetegnet ved:

 • Alle oplever en høj grad af tillid
 • Alle tager “konflikterne”, man taler også om det svære
 • Alle af engageret i den fælles Kerneopgave
 • Alle holder hinanden ansvarlige for indsatser/opgaver
 • Alle er opmærksomme på fælles resultatudvikling

Vi arbejder med udgangspunkt i ovenstående vigtige kendetegn. 

Vi stiller skarpt på den optimale lederadfærd og hvad der forhindrer den i arbejdsdagen – alle gennemfører en e-stimate personlig adfærdsprofil og vi undersøger sammensætningen af personligheder i teamet.

Udviklingsforløbet virksomhedstilpasses efter ønsker.

Klippekort

Klippekort løsningen er aktuel for dig, som er i tvivl om hvilket behov du/i har for ekstern ekspert hjælp. Den er fleksibel og kan også konveteres til en anden løsning undervejs.

Klippekort løsningen er aktuel i alle 3 faser i UNIKA Trivsels Metoden.

Klippekort: Videomøde 5 klip a 25 min. : DKK 3.500

Vi mødes til et online på www.whereby.dk/krunika efter nærmere aftale.

Du får sparring og rådgivning efter aftale.

Klippekort: Videomøde 5 klip a 50 min. : DKK 6.750

Vi mødes til et online på www.whereby.dk/krunika efter nærmere aftale.

Du får sparring og rådgivning efter aftale.

Klippekort: Videomøde 10 klip a 25 min. : DKK 6.500

Vi mødes til et online på www.whereby.dk/krunika efter nærmere aftale.

Du får sparring og rådgivning efter aftale.

Klippekort: Videomøde 10 klip a 50 min. : DKK 12.500

Vi mødes til et online på www.whereby.dk/krunika efter nærmere aftale.

Du får sparring og rådgivning efter aftale.

Alle priser er eksklusiv moms

Tilvalgsydelser med fysisk fremmøde, afregnes køretid med 9 kr. pr. kørt kilometer jf. Forretningsbetingelserne