fbpx

Headhunting – Hemmelig forløb – Jeg headhunter din nye medarbejder

KRUNIKA Headhunting+ er en special ydelse tilpasset byggematerialebranchen og tilbydes til stillinger hos byggemateriale leverandører, producenter i byggeribranchen samt forhandlere. 

Vil ud have byggematerialebranchens førende headhunter hjælp til en hemmelig rekrutteringsproces?

 

Med KRUNIKA som din rekrutteringspartner for du:

✔️ Et større ansøgerfelt, jeg har byggematerialebranchens største netværk af kandidater

✔️ En professionel sparringspartner, som er trivselsekspert, erfaren direktør og som ved hvad der betyder mest for jobsøgende mennesker 

✔️ Vejledning til velkomst af din nye medarbejder, jeg har specialiseret mig i “onboarding” og tilbyder bl.a. KRUNIKAs Tryghedspakke

 

Se hvordan vores samarbejde fungerer:

Vil ud have byggematerialebranchens førende headhunter hjælp til en hemmelig rekrutteringsproces?

KRUNIKA tilbyder Headhunting af ledere og specialister i byggematerialebranchen. Jeg arbejder diskret og indledningsvist anonymt og ikke mindst med højeste grad af ordentlighed i behandlingen af kandidater og virksomheder. Et forløb kan også være aktuelt når du planlægger at afskedige en medarbejder eller en leder og ønsker at finde den nye kvalificerede medarbejder til at bestride stillingen hurtigst muligt. 

Når jeg arbejder som headhunter, så kommer jeg i dialog med de “passive kandidater”, som ikke aktivt søger nyt job. De interessante “passive kandidater” tilbyder jeg en dialog, om deres ønsker til fremtiden. Jeg oplever ofte at “passive kandidater” ikke har overvejet, at deres jobfunktion, som et snigende fænomen, har udviklet sig til ikke at være drømmejobbet længere. Jeg ser også at, personlige forhold har udviklet sig gennem tiden, så nye ønsker kommer frem. Det har vi så en dialog om.

Fejlansættelser har store konsekvenser for dine medarbejdere og din virksomheds økonomi, netop derfor er det så vigtigt at ansætte den rigtige medarbejder første gang.

Specielt for KRUNIKA Headhunting Hemmelig forløbet er :

  • Jeg jagter kandidater med hjertet, arbejder kun med kandidater med reel interesse for et jobskifte, typisk vil de være mellemfornøjet i deres ansættelse af forskellige årsager. 
  • Gennem nærværende og ærlige samtaler kombineret med min branche og ledererfaring skaber jeg personlige rekrutteringsforløb.
  • Jeg “oversælger” hverken virksomheden eller kandidaten, jeg behandler alle ordentligt og ærligt.
  • Et fravalg af en kandidat er uundgåligt, alle fravalgte kandidater modtager en konstruktiv feedback, så man er en god oplevelse rigere. 
  • Du får gennem hele forløbet ærlig og til tider udfordrende sparring, samt gode råd og anbefalinger baseret på mine erfaringer i +200 rekrutteringer.

KRUNIKA Headhunting – Hemmelig forløb beskrivelse:

Vi starter samarbejdet med et møde om:

Virksomhedsanalyse: 

Vi indleder med at sikre jeg har forståelse for virksomheden, mål, strategi, organisation, salgsmetode og salgsproces. 

Personprofil analyse: 

Grundig afdækning af den kandidat profil du ønsker, jeg garanterer at du bliver udfordret på dine ønsker til personprofilen. Vores dialog munder ud i en person profilbeskrivelse, som bliver vores udgangspunkt for at gå på jagt. 

Job analyse: 

Vi gennemgår jobbets indhold, konkrete succes kriterier samt løn og ansættelsesvilkår.

Jeg arbejder uofficielt og fuldt fortroligt med search af kandidater. Virksomhedsnavnet oplyses så sent som muligt og ønsket.

KRUNIKA sætter jagten ind:

Stillingsopslag:

Afhængig af en konkret vurdering, tager vi beslutning om der skal laves en officielt stillingsopslag, hvor virksomehedsnavnet hemmeligholdes og vi derved alt andet lige når et større kandidatfelt.

Search:

Jeg identificerer relevante profiler via min LinkedIn Recruiter licens, Facebook, mit personlige netværk og KRUNIKAs Kandidatdatabase for Byggematerialebranchen.

Via telefonisk screening afklarer jeg egnede kandidaters jobsituation, karrieredrøm og forventninger til en ny arbejdsgiver.

Kandidater som vurderes at matche kravene til stillingen inviteres til et online interview (1. samtale)

Interview 1. samtale:

Jeg interviewer egnede kandidater via et video møde på 30-45 min. Vi når frem til finale kandidaterne, som typisk er 2-3 kandidater. Du modtager en optagelse af 1. interview til dit gennemsyn. (skjult Youtube fil)
Du vil opleve det som behageligt at have ro til at lytte godt efter svarene, tage noter, registerere hvad du evt. senere vil spørge ind til. Du vil få følelsen af du allerede kender kandidaten, ved jeres første fysiske samtale.

e-stimate Adfærdsprofiler & IQ test:

Tilvalgsmulighed: Adfærdsprofiler kan tilvælges efter ønske.

Jeg gennemfører gerne adfærdsprofil analyser af finale kandidaterne. Kandidaterne tilbydes en tilbagemelding på deres adfærdsprofiler.

IQ/evne test udføres til lederstillinger.

Evaluering af 1. samtale kandidater: 

Jeg fremsender løbende et opdateret evalueringsskema med detaljerede vurderinger ift. personprofil kravene samt vurderinger omkring styrker og udviklingspunkter. Du får hermed et godt grundlag for de interviews i selv gennemfører i virksomheden. 

Jeg er din sparringspartner i hele rekrutteringsprocessen også efter jeres interview runder – jeg bidrager med mine erfaringer og vil altid være ærlig i min vurdering om kandidater og af match med lederen og virksomheden.

Kandidaten har også mig som fortrolig sparringspartner i denne af forløbet, dette minimere utilsigtede misforståelser og øger mulighederne for det helt rette kandidat match.

Samtale i din virksomhed:

Du/i gennemfører selv fysisk samtale med finalekandidaterne i jeres virksomhed. Måske vælger vi at forberede en Case (praksisnær opgave) til finalekandidaterne.  Jeg tilbyder sparring på opbygningen af en konkret Case der relaterer til jobfunktionen. Jeg fremsender bl.a. vejledning til opbygning af Casen.

Tilvalgsmulighed: Ønsker du min deltagelse til samtaler i din virksomhed, aftales dette individuelt.

Referencer: 

Jeg trækker hvis muligt 2-3 referencer (op til 10 år tilbage) på ønskede finalekandidater. Jeg benytter et online spørgeskema system, så vi undgår bias (minimere utilsigtede fordomme/vurderinger) 

SOME/Online tjek af kandidater: 

Jeg tjekker kandidaten på de sociale medier. 

Udvælgelse: 

Jeg bistår dig naturligvis med sparring i udvælgelsesprocessen og kommer med vores anbefaling til valg af kandidat. Du og din virksomhed beslutter jer for jeres nye medarbejder. Jeg tilbyder at bistå dig/jer i kontraktforhandlingen med medarbejderen. 

Tillykke med din nye medarbejder: 

KRUNIKAs Vejledning til Velkomst af nye medarbejdere udleveres. 

Jeg tilbyder at være tilgængelig og være sparringspartner for din nye medarbejder i de første 3 måneder – for at bidrage til en succesfuld opstart i din virksomhed. Se gerne mere her: Tryghedspakken 90 dage (krunika.dk)

 

Jeg afgiver altid en Fast pris på Headhunting – Hemmelig forløb, på baggrund af den konkrete opgave.

Vilkår og betingelser: Tryk her ⇒ Rekruttering vilkår og betingelser – Krunika

Bemærk: Jeg udfører Ikke headhunting af medarbejdere, ved mine nuværende kunder! (forhør nærmere for omfang)

 

Skal KRUNIKA hjælpe dig med at Headhunte din nye medarbejder?

Så tag kontakt til René på 2679 5653 eller rene@krunika.dk

Tryghedspakken – 90 dage

Jeg er din nye medarbejders fortrolige Onboarding Sparringspartner i 90 dage. Det giver tryghed og resultater.

Din nye medarbejder kan frit kontakte mig i prøvetiden, via mail eller mobil. når tvivl og frustrationer måtte opstå.

Jeg kontakter derudover din nye medarbejder på 3 vigtige tidspunkter i prøvetiden..

✔ Vi gennemfører et videomøde efter 9 ugers ansættelse, Ansættende leder, Medarbejderen og KRUNIKA. Vi gør status på de første 9 uger og aftaler handlingsplanen efter prøvetiden.

I løbet af det første ansættelsesår, får medarbejderen 3 kvartalsvise mails med mine bedste anbefalinger for at skabe oplevet trivsel i jobbet. Medarbejderen vil få konkrete værktøjer og anbefalinger.

 

Sandsynligheden for at din nye medarbejder bliver i jobbet og præsterer hurtigere er skabt…

 

Pris : 7.995 kr. excl moms

 

Præsentation af Tryghedspakken 90 dage:

Et udvalg af tilfredse samarbejdspartnere:

Se mit relevante alternativ her:

Shortlist

Vi finder den helt rigtige medarbejder sammen

Få et bredere og stærkere kandidatfelt