fbpx

Fokus på medarbejdertrivsel betaler sig…

Og ikke mindst i disse med tider med opsigelser og uro i virksomhederne.

Det er undersøgt og bevist… Lad os lige slå en ting helt fast. Prioritering og investering af jeres tid i trivsel og bedre arbejdslyst betaler sig. Men den prioritering og fokus er ikke ens betydende med de klassiske medarbejdergoder som f.eks. en frokostordning, en fredagskage eller en årlig medarbejderfest – Det findes på de fleste arbejdspladser. Danske medarbejdere identificerer sig i høj grad med deres arbejde i dag og jobbets betydning rækker ofte langt ud over den løn vi får udbetalt. Oplevelsen af mening, samt at kunne mestre egne opgaver og optimalt med mulighed for at bruge vores spidskompetencer har høj betydning i arbejdslivet.

At sætte trivsel og god arbejdslyst på dagsordenen kan indfri et uudnyttet potentiale for virksomheden. Et enkelt og virkningsfuldt afsæt for at højne arbejdslysten er trivselsmålinger. Du skaber nemlig et fælles sprog for hvad trivsel egentlig er.

Der er penge i god arbejdslyst.

Man har nok haft det på fornemmelsen, at trivsel på arbejdspladsen giver motiverede, løsningsorienterede og produktive medarbejdere og nu har ny forskning bekræftet det. Investering i trivsel og god arbejdslyst giver helt sikkert økonomisk værdi, faktisk op til *13.000 kr pr. mdr. efter skat – i oplevet værdi hos hver enkelt medarbejder. (*ved en stigning på 10% point på en temperaturskala fra 0-100). Forskningsrapporten er udarbejdet af tænketanken KRAKA og Videncenter for god arbejdslyst i 2019. Dårlig ledelse hænger sammen med øget jobskifte Arbejdslystfaktoren Ledelse har en sammenhæng med sandsynligheden for at skifte job. Sandsynligheden for at skifte job er 4,5 procentpoint højere for den tredjedel af lønmodtagerne, som vurderer ledelsen lavest, når man sammenligner dem med lønmodtagere, som vurderer ledelsen gennemsnitligt.

Men, hvordan kommer du så i gang 👇👇👇

Jeg er certificeret i og benytter til mine samarbejdspartnere trivselsplatformen GAIS, den er som udgangspunkt gratis for dig/jer at benytte.

I denne video beskriver nogle af mine samarbejdspartnere, hvilke værdi de får af deres trivselsfokus… tro mig… Man bliver stolt leder.

Se videoen her:

GAIS er en fleksibel trivselsplatform

GAIS er et dialog værktøj udviklet siden 2015, der sætter ord på trivsel. Det helt unikke ved en GAIS måling er de individuelle handlingsplaner, som sætter fokus på hvad hver enkelt medarbejder kan gøre for at udvikle sit eget trivselsniveau og der med sætter du fokus på, at alle er medansvarlige i virksomheden.

GAIS forskningen & de 7 faktorer

GAIS platformen udvikles løbende af Videncenter for God arbejdslyst, Kantar Gallup og Institut for Lykkeforskning. Deres undersøgelser viser at disse 7 faktorer har en særlig betydning for oplevelsen af trivsel og arbejdslyst: Mening – Mestring – Ledelse – Balance – Medbestemmelse – Resultater og Kollegaer.

Gennemførsel af en Trivselsmåling

Det tager ca. 10 minutter at gennemføre de 39 spørgsmål, man kan besvare på mobil, tablet eller PC. Umiddelbart efter din personlige trivselsmåling har man sit eget personlige resultat og ikke mindst den personlige handlingsplan.

Bedre ledelse, bedre resultater & bundlinje

En stigning i faktoren Ledelse på 10 point på en 0-100 skala er forbundet med en 9 procent større bundlinje målt ved virksomhedernes ordinære resultat. En stigning i faktoren Resultater på 10 point på samme skala er forbundet med en 13 procent større bundlinje målt ved virksomhedernes ordinære resultat.

Arbejdslyst har betydning for jobskifte

Medarbejdere med den laveste arbejdslyst har 11 procentpoint højere sandsynlighed for at skifte job end medarbejdere med den højeste arbejdslyst. Undersøgelser viser, at medarbejdere med god arbejdslyst i langt mindre grad skifter job i en periode på 6 måneder efter arbejdslystmålingerne blev foretaget. 8,6 procent i gruppen med den højeste arbejdslyst skiftede job, mens det hos medarbejderne med den laveste arbejdslyst drejede sig om 19,3 procent – altså næsten hver femte.

Effekten på sygefraværet

Forskningen viser, at ved en stigning på 10% point (temperaturskala fra 0-100), så du kan forvente gennemsnitlig op til 2 sygedage mindre pr. medarbejder pr år.*

* Beregnet sammenhæng mellem sygedage og arbejdslyst for alle lønmodtagere i Danmark, der er påvist korrelation (sammenhæng).

To faktorer hænger sammen med øget sygefravær

Medbestemmelse og Balance – kan ses på sygefraværet. Arbejdslystfaktoren Balance måler oplevelsen af at have en god balance mellem antallet af opgaver og tiden til at løse dem samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Arbejdslystfaktoren Medbestemmelse måler oplevelsen af at have indflydelse og mulighed for selv at tilrettelægge sine arbejdsopgaver. Lav medbestemmelse: Lønmodtagere med lav grad af medbestemmelse på jobbet har 3,6 årlige sygedage mere end dem, der scorer deres mulighed for medbestemmelse på et gennemsnitligt niveau. Lav balance: Medarbejdere med lav grad af balance i arbejdslivet har 3,9 årlige sygedage mere end dem, der oplever et gennemsnitligt niveau af balance. Forskning udført i 2021 af KRAKA Advisory og Videncenter for god arbejdslyst. Forskningsrapporten kan downloades her: www.krunika.dk/viden-om-gais/

Fordele for din virksomhed

På Medarbejder niveau

Oplevelse af et reduceret stress niveau

Større indsigt i forpligtigelsen til at påvirke egen trivsel

Personligt tilpassede værktøjer og anbefalinger

Øget fokus på værdien af personlig udvikling

Glæden ved personlig bedre præstation

På Team niveau

Bedre dialog i løbet af arbejdsdagen

Opmærksomhed på, at vi alle har forskellige personligheder og væremåder

Større sammenhold, da det nu bliver nemme at tale om trivsel

Teamledere får teori og praktiske ledelsesværktøjer

Færre opsigelser – det er hårdt at skulle sige farvel til gode kolleger

På Virksomheds niveau

Færre sygedage og et lavere stressniveau i virksomheden

Færre opsigelser, undgå kompetencetabet

Nemmere at rekruttere nye medarbejdere

Bedre økonomiske resultater

Alle medarbejdere bidrager til skabelsen af trivselskulturen

Så er det slået helt fast – Trivsel betaler sig

Men hvad er god arbejdslyst egentlig? For mange ledere er trivsel og arbejdslyst en ukonkret størrelse og svær at “holde om”. Bevidstheden om at medarbejdertrivsel er et konkurrenceparameter er høj, men hvor er det lige man sætter ind, hvis det ikke er lønnen, der er det vigtigste? Medarbejderne er dit vigtigste aktiv i virksomheden. Nu har du muligheden for at komme foran dine konkurrenter ved at benytte digitale – datadrevne trivselsmålinger.

Nemme at forstå for alle

Trivselsmålinger tager temperaturen på medarbejdernes arbejdslyst og belyser både udviklings potentialer og sætter ord på alt det, som værdsættes af medarbejderne og gør jeres virksomhed attraktiv for nye medarbejdere. Det er et dialogværktøj som gør arbejdet med at udvikle bedre medarbejdertilfredshed mere konkret, håndterbart samt lettere at forstå for alle.

God arbejdslyst kommer ikke af sig selv – det kræver en målrettet og prioriteret indsats af alle ansatte.

Som sagt – det gælder om at komme i gang… Du kan sagtens selv…. Men 👇

Se her, hvordan et trivselsforløb med KRUNIKA kan forløbe:

Se videoen her: