fbpx

KRUNIKAs ydelser

KRUNIKA arbejder for et bedre arbejdsliv for flere…

Vi bruger halvdelen af vores vågne timer på vores arbejdsplads. Det betyder at alt hvad der sker på vores arbejdsplads, også påvirker vores privatliv og omvendt. Trives vi på vores arbejde, er der stor sandsynlighed for, at vi også trives generelt i livet.

Alt for mange organisationer kæmper med dårlig trivsel, højt fravær og for dårlig effektivitet, som alt sammen falder negativt ud på den økonomiske bundlinje. Den direkte konsekvens er ofte at ellers dygtige medarbejdere vælger at skifte job, hvilket gør tingene endnu værre. Derudover bliver det vanskeligere at tiltrække nye dygtige medarbejdere, da virksomhedens employer branding falder.

Arbejdet er blevet os og vi er blevet arbejdet

Alt for mange bliver ramt af alvorlig og langvarig stress – hvorfor sker det så tit, når vi ofte har et ufarligt arbejde.
Jeg tror på, at den relation vi som videnarbejdere ofte skaber til vores arbejde gør, at vi naturligt får vores identitet med på arbejde. Dermed bliver adskillelsen mellem det faglige og professionelle og det personlige rum meget sårbar og måske endda usynlig i mange jobs i dag.
Når der sker denne sammenfletning mellem identitet og arbejde, kan det for mennesker bevirke, at det ikke er muligt at undlade at tage kritik af ens arbejdsindsats personligt.

Se potentialet i mennesket

Forudsætningen for optimale resultater er at, såvel ledere som medarbejdere trives, er motiverede, kan samarbejde og oplever en høj grad af arbejdslyst.
Trivsel er en forudsætning for vores motivation, samarbejdsevne og arbejdslyst. Med en forebyggende indsats kan du bearbejde arbejdsmæssige og private udfordringer inden de skaber stress, sygefravær og frustrationer i organisationen.

Det er ligeledes vigtigt løbende at tage temperaturen i organisationen, så man hurtigt kan sætte ind på specifikke områder, som nedbryder medarbejdernes trivsel. Og endelig er det vigtigt med en dygtig og professionel ledelse, hvilket kræver løbende udvikling, træning og faglig professionel sparring på aktuelle daglige udfordringer.

KRUNIKA kan hjælpe dig og din virksomhed, med at få skabt uudnyttet værdi gennem mere motiverede og effektive medarbejdere. Du vil opleve en større grad af fastholdelse af medarbejdere og en stærkere employer branding.

 

Læs mere under produkterne