fbpx

Referencer – Trivselsmåling

“Jeg har fået stor værdi af vores sparring”

Jeg ønskede at sætte mine medarbejders trivsel mere i fokus. Min lederstil er, at være meget datadrevet og med stor fokus på eksekvering.

Jeg kender René Krogsgaard Rønne fra hans tid i STARK og vidste at hans personlighedstræk og lederstil er anderledes end min. René er mere fokuseret på medarbejder trivsel og forandring via motivation, derfor valgte jeg at samarbejde med ham om at udvikle medarbejder trivslen i min forretning. Jeg var slet ikke i tvivl om at jeg turde invitere ham helt tæt på mine medarbejdere. Jeg ved at René altid optræder med ordentlighed og loyalitet.

Vi har gennemført et Trivselsforløb på kun 3 uger, med Trivselsmåling, resultatformidling, medarbejder involvering og sparringssamtaler med alle medarbejdere.

Min medarbejdere har rost mig meget for min selvindsigt, og mit initiativ med at invitere René ind i vores virksomhed – Vi har sammen fået sat større fokus på de bløde værdier, dog er det kommet lidt bag på mine medarbejdere, at Renés metode og inspiration er, at skabe trivsel og bedre ledelse via et større bidrag fra medarbejderne, men vi er alle blevet hjulpet godt i gang med inspiration, personlige handlingsplaner og sparring.

Jeg har fået stor værdi at vores sparring, fået nye indsigter og fået mod på at sætte de bløde værdier mere i fokus fremadrettet, måske jeg kalder på René en anden dag også.

Jeg er faktisk stolt over, hvad vi sammen har nået på kun 3 uger og det vigtigste er at medarbejderne er gjort medansvarlige for vores trivselsudvikling.

Trælastdirektør Michael Henriksen

STARK Skanderborg

“Professionel sparring med overraskende stor effekt”

Jeg var faktisk ikke i tvivl om at vi kunne have tillid til René, jeg kendte René fra et tidligere ansættelsesforhold. Renés personlighed og brancheerfaring har gjort, at vi var helt trygge ved at invitere ham tæt på vores virksomhed fortæller Salgschef Lars Knudsen.

René skulle bruge en case virksomhed til hans eksamensprojekt som Arbejdslyst konsulent og efter et lettere pres sagde vi Ja for at hjælpe ham. Vi var dog meget i tvivl om vi spildte medarbejdernes tid og om vi kunne få dem til at deltage – Vi blev klogere…

René præsenterede hans Trivselsmåling koncept og hans metode til opfølgning.

Direktør Mogens Gram udtaler, da René havde præsenteret hans anbefalinger for os, var vi sikrer på at vi ville hyre ham til at hjælpe med implementeringen.

Undervejs udfordrede han os flere gange, han var ærlig og ligefrem. Vores Trivselsmåling viste med stor klarhed at vi havde nogle udfordringer som vi nok kendte, som vi dog ikke have prioriteret at håndtere i hverdagens travlhed.

Trivselsmålingen og Renés anbefalinger åbnede vores øjne og vi har faktisk reageret hurtigere på hans anbefalinger end han havde forventet. Vi har indført MU-samtaler og har lavet en reorganisering 21 dage efter Trivselsmålingen.

En af de store fordele ved Trivselsmålingen og det efterfølgende arbejde er, at alle medarbejdere og teamledere er medansvarlige for at hæve arbejdslysten og den gode trivsel.

Sammen med René fra KRUNIKA har vi har taget nogle store skridt for at fremme vores trivsel og helt sikkert også vores økonomiske resultater.

Vi følger op på resultaterne af vores initiativer om 6 måneder med en ny Trivselsmåling og vi ved at René nok skal minde os om det.

 

Direktør Mogens Gram & Salgschef Lars Knudsen

XL Byg Brejnholt Vejle

I forbindelse med vores Trivselsmåling, har jeg har fået ledelses sparring af René, jeg har fået nogle nye redskaber til min lederrolle. Mit teams måling på Medbestemmelse viste et udviklingspotentiale – Her arbejder vi nu med, at  medarbejderne får større medindflydelse, hvor de samtidig får et større ansvar for opgaveløsningen. Min opgave med at følge op, er mindre og min lederrolle er gjort nemmere  – Alt i alt en super fin oplevelse

Butikschef Bo Lehmann Carlsen

XL Byg Brejnholt Vejle