fbpx

Projekt Et bedre arbejdsliv

– med mindre stress og sygefravær

Projektet gennemføres fra marts 2021 til april 2022

7 SMV-virksomheder med modige ejerledere fra Trekantområdet deltager i Projekt Et bedre arbejdsliv

En unik mulighed for at skabe bedre trivsel igennem fokus på Mental Sundhed, som især kan ses på bundlinjen også.

Vi vil bevise at, proritering af Medarbejdertrivsel – skaber uudnyttet værdi for både økonomi og mennesker.

 

Tænketanken “Mandag Morgen” har afdækket at ejerledere i mindre SMV-virksomheder er udfordret med at erkende Mental Sundhed som en primær opgave, typisk kommer salg og produktion altid først.

De siger markant at de mangler et Dialog værktøj, som kan gøre arbejdet med trivsel og arbejdslyst konkret og håndtérbar. Det er netop hvad vi har i dette projekt…

Undersøgelsen viser også at der er stor forskel på erkendelsen af, hvor stor problemet med Mental Sundhed er, når man spørger lederne og medarbejdere. Lederne har meget sværere ved at få øje på udfordringerne end medarbejderne, måske fordi lederne ikke ved hvad de skal kigge efter… – Deltagerne klædes på, til at få øje på det i tide i dette projekt.

Videncenter for God Arbejdslysts forskning viser, at ved en stigning på 10% point (temperaturskala), så kan du forvente gennemsnitlig op til 2 sygedage mindre pr. medarbejder pr år.*

*Beregnet sammenhæng mellem sygedage og arbejdslyst for alle lønmodtagere i Danmark, der er påvist sammenhæng. Forskningsrapporten kan downloades her: Rapport Trivsel betaler sig

 

Projekt Et bedre arbejdsliv, med mindre stress og sygefravær modtager økonomisk støtte fra Velliv Foreningen. 

Teamet bag projektet er KRUNIKA, ved udviklingskonsulent René Krogsgaard Rønne og Sundhedscoach Signe Rønnebro – vil udruste medarbejdere og ledere i SMV virksomheder i Trekantområdet med redskaber til at skabe større arbejdslyst, forebygge stress, skabe forankring i virksomheden efter forløbet og dermed skabe en mere mental sund arbejdsplads. Vi gør trivsel konkret og håndtérbar

Det gør vi med fokus på at udvikle arbejdslysten, medarbejder engagementet og skabe bedre mulighed for at fremme bedre ledelse i virksomheden. Vi skaber bundlinje resultater ved at minimere sygefravær, sikre øget fastholdelse af medarbejdere og større effektivitet i hverdagen.

Resultatet er en fremtidssikret mentalt sund virksomhed med en forbedret konkurrenceevne. Vi når i mål, ved at opgradere og træne ledere i stress forebyggelse, adfærdshåndtering, effektive ledelses værktøjer samt evnen til at onboarde nye medarbejdere optimalt.

Alle medarbejdere og ledere er aktive deltagere i projektet og er medansvarlige for udviklingen af trivsel og bedre ledelse. Bedre trivsel og ledelse er nemlig noget vi skaber sammen.

Vejle Amts Folkeblad beskriver projektet her: Læs artikel

Projektstøtten er fra Velliv Foreningen

Velliv Foreningen støtter projekter og indsatser, der styrker trivsel og samarbejde i SMV virksomheder. Velliv Foreningen vil bidrage til at danskerne trives, har mentalt overskud og er i stand til at indgå i positive fælleskaber både på arbejdet og i privatlivet. Det er netop det formål, at dette projekt vil bidrage til.

Du kan læse mere om Velliv´s  støtte og beskrivelse af projektet lige herVelliv Foreningen

Planlagt indhold i projektet:

  1. GAIS Trivselsmålinger
  2. UNIKA Trivselsforløb – virksomhedstilpasset
  3. Trivsel og Ledelse uddannelse
  4. Stress foredrag i virksomheden
  5. Trivselsambassadør uddannelse
  6. Aktiv vidensdeling via lukket Facebook gruppe

Lederne får adgang til sparring på konkrete udfordringer igennem hele projektforløbet.

Alle ledere opfordres til at deltage i en lukket Facebook gruppe – hvor deltagere og projektledelsen vil og kan dele indsigter, viden og konkrete erfaringer.

Projektet foregår i Trekantområdet og undervisning finder sted i Vejle.

 

Facilitering foregår i de deltagende virksomheder.

 

Deltagende virksomheder & deres modige ledere:

All Creative , Vejle – Mette Christensen

GEV, Grindsted – Marianne Carl

Brandbjerg Højskole, Jelling – Simon Lægsgaard

XL-BYG Malling, Malling – Kjatan Svare

XL-BYG Lillebælt, Middelfart – Carsten S. Hansen

XL-BYG Vejle, Vejle – Mogens Gram

 

 

Som en vigtig del af dette projekt, så deler vi løbende viden og læring fra projektet.

Du er velkommen til at følge KRUNIKA på LinkedIn – det kan du gøre her: KRUNIKA LinkedIn – Du kan også vælge at følge #etbedrearbejdsliv 💚

 

Beskrivelse af projektforløbet:

GAIS målinger

Der foretages indledningsvist virksomhedsspecifikke trivselsmålinger, via en forskningsbaseret GAIS temperaturmåling. Inden projektudløb tager vi igen temperaturen på virksomhedens arbejdslyst og måler effekten at de igangsatte initiativer.

UNIKA Trivselsforløb

Efter den indledende Trivselsmåling arbejder vi med resultaterne, skaber dialog og identificerer udviklings initiativer, som forankres i virksomheden. Alle ansatte deltager aktivt med eget bidrag. Du kan læse mere om UNIKA metoden til opfølgning her: UNIKA Trivselsforløb

Trivsel og Ledelse uddannelse

Der gennemføres en 3 dages uddannelse af 2 ledere pr. deltagende virksomhed. Vi forventer der vil være ca. 15-20 ledere fra de deltagende virksomheder på holdet. Vi skaber nye indsigter og viden indenfor, stressforebyggelse, udviklingsmuligheder med GAIS ledelses værktøjer, effektiv ledelse og onboarding rutiner. Vi skaber herved en forankring af den nye viden i virksomheden efter projektudløb. Lederne deler deres nye viden i egen virksomhed efterfølgende.

Stress foredrag

Sundhedscoach Signe Rønnebro afholder et foredag i virksomheden, hvor alle ansatte for viden om stress, forebyggelse og ikke mindst hvordan spotter du en stresset kollega eller leder.

Trivselsambassadør uddannelse

Der gennemføres en 2 dages uddannelse af 1-3 medarbejdere pr. deltagende virksomhed. Vi ønsker selvfølgelig at sikre størst mulig forankring af projektet, derfor får op til 3 frivillige meninge medarbejdere tilbuddet om at få et kompetenceløft og brugbare værktøjer til at fremme trivsel og bedre ledelse efter projektets udløb.

Resultater

Resultatet er, at både ledere og medarbejdere tilegner sig ny viden, værktøjer og får et højere bevisthedsniveau om trivsel og god arbejdslyst. Det bidrager til en ændret adfærd, ændret fokus og prioritering af medarbejdere og lederes trivsel. Sammen skaber vi uudnyttet værdi for mennesker og økonomi.

Derudover får du og virksomheden, medarbejdere der:

  • Hjælper dig med at gøre lederrollen nemmere
  • Kommer glade på arbejde
  • Bidrager til en positiv omgangstone
  • Føler sig vigtige og bidrager med engagement

Sammen sikrer vi, at virksomhederne klædes på til at træde ind i en ny æra, med effektive værktøjer og fremtidssikrede kompetencer.

Projektet har et Advisoryboard, her sidder:

Christian Borrisholt Steen, Master i Etik og værdier i Organisationer, Seniorkonsulent ved Videncenter for God Arbejdslyst.

Morten Kjeldgaard, Kompetencer og erfaring særligt indenfor ledelse, organisationsudvikling og strategi samt etablering, udvikling og skalering af flere virksomheder. Green Tech Center Vejle.

Signe Holste, Bachelorgrad, Retorik og formidling, Business relations manager ved GAIS

– Tryk på navnene for at se deres CV på deres LinkedIn profil.

Vi samarbejder i projektet med Videnscenter for God Arbejdslyst

Se her præsentationen af teamet i projektet:

Mit navn er René Krogsgaard Rønne, og jeg er stifter af KRUNIKA – Et bedre arbejdsliv.

Jeg er certificeret ICC Coach, Arbejdslystkonsulent, GAIS Businesspartner og har 17 års direktør erfaring.

Min store passion er at udvikle mennesker og derved bidrage til at skabe uudnyttet værdi i virksomheder.

Jeg er på en mission… om at skabe et bedre arbejdsliv for flere..

Du kan læse mit CV på LinkedIn her

Mit navn er Signe Rønnebro, og jeg er stifter af firmaet Signe Rønnebro – Mindfull Coaching & Terapi, giver et liv i balance.

Jeg er uddannet NLP Psykoterapeut (MPF), godkendt Arbejdsmiljø rådgiver, NLP Sundhedscoach og er ekspert i medarbejdertrivsel, mindfullness og stresshåndtering.

Min store passion er at udbrede viden om Mindfullness, da jeg ved det virker til at forebygge stress, psykisk ubalance og manglende trivsel

Jeg nyder at undervise, at formidle min viden og erfaring til at hjælpe andre…

Du kan læse mit CV på LinkedIn her