fbpx

Kandidat referencer

Indhentning af 2-3 referencer på kandidater bør altid foretages inden den endelige beslutning om ansættelse.

Sammen med et struktureret interview og cases udført af kandidaten, er reference indhentning – et af din vigtigste områder i et rekrutteringsforløb, for at forudsige adfærd og muligheden for en vellykket ansættelse.

KRUNIKA er rutineret i at indhente referencer og benytter et standard skema til spørgsmål, dog kan du få egne spørgsmål med også.

Det er frivilligt, om en ansøger ønsker at opgive en reference, der må derfor kun tages reference, hvis kandidaten har givet et udtrykkeligt samtykke. Og da kun ved den konkrete person, som ansøgeren har angivet.

Det skal overvejes, om den opgivne referenceperson er egnet til at give en pålidelig information om kandidaten, og man må eventuelt spørge kandidaten til andre personer. Det er en fordel at indhente 2-3 referencer fra flere (chefer, kollegaer eller samarbejdspartnere).

Du sikrer dig følgende:

  • Du får mulighed for at kontrollere opgivne oplysninger.
  • Du får bekræftet eller afkræftet hypoteser og indtryk fra samtalerne. 
  • Da KRUNIKA er din Rekrutteringspartner og ikke kender kandidaten, får du et objektivt reference interview.
  • Større sikkerhed i valget af din nye medarbejder.
  • Du får noterne fra referencetagningen og tilbydes muligheden for at stille spørgsmål. 

Pris pr. Reference : 1.000 kr. excl. moms