fbpx

KRUNIKA Trivselsforløb 

Indholdsbeskrivelse:

 

Indledende dialog møde (2 timer)

Præsentation af KRUNIKA Trivselsforløb konceptet og jeg får indsigt i jeres virksomhed.

  •  Vi afstemmer hvad formålet med undersøgelsen er
  • Vi afklarer hvad jeres konkrete behov er
  • Vi planlægger processen i detaljer
Personalemøde Præsentation GAIS Trivselsmåling & Temaindlæg “Arbejdsfællesskabet” (2 timer)

KRUNIKA deltager på dit personalemøde og præsenterer GAIS Trivselsmåling forskningen og sikrer forståelse for den kommende trivselsmåling. Vi gennemfører GAIS Trivselsmålingen i en Pause på 15 min., altså med 100% deltagelse fra alle medarbejdere!

KRUNIKA inspirerer medarbejdere og ledere til teorien om Organisatorisk Medlemskab, som tilgangen til den kommende organisationsudvikling. Vi sætter fokus på anerkendende Ledelse og anerkendende Følgeskab af medarbejderne og som en naturlig følgesvend, vil i udvikle trivslen blandt både ledelse og medarbejdere. Vi sætter rammen for jeres indsats, for at skabe uudnyttet værdi i virksomheden. I skal via samskabelse udvikle mere Arbejdsstolthed. Bedre Trivsel og bedre Ledelse samskabes nemlig mellem medarbejdere og ledere. (Tema indlægget virksomheds tilpasses efter ledelsens ønsker)

Præsentation af temperaturmåling for ledelsen (2 timer)

KRUNIKA har taget temperaturen i din virksomhed via en GAIS Temperatur måling og præsentere resultatet for ledelsen. Vi analyser sammen resultatet og det videre forløb. Vi er opmærksomme på ikke kun at, fokusere på udviklings potentialer ved en lav temperatur måling på en faktor. Vi sætter også fokus på at fastholde momentum på de faktorer hvor temperaturen og niveauet er højt. Specielt prioriterer vi at, forbedre trivslen for det store gennemsnit af “Tilfredse medarbejdere” – Når vi flytter den gruppe af medarbejdere i oplevelsen af bedre trivsel, skabes stor værdi for kulturen og virksomhedens økonomi. Vi aftaler også formen for personale præsentationen.

Vi hjælper ledelsen med at få overblik over initiativerne der sættes i gang, samt giver inspiration til det fortsatte udviklings arbejde.

Vi aftaler rammerne for det fremtidige samarbejde om at udvikle bedre arbejdslyst i din virksomhed, bl.a. hvor ofte i har behov for arbejdslysten skal måles.

Teamleder Præsentation inkl. sparring og træning (4 timer)

KRUNIKA introducerer virksomhedens teamledere til Trivselsforløbet og klæder dem på til at gå i dialog med medarbejderne om trivsel, holdninger og handlinger, sammen skaber i udbyttet af målingen. Teamledere får sparring på deres individuelle og Team anbefalinger.

Personale præsentations workshop (3-4 hold a 60 min.)

KRUNIKA præsenterer temperaturmålingen for teamet eller virksomheden og italesætter de individuelle handlingsplaner i plenum.

Efter ønske kan der også præsenteres for de enkelte teams individuelt.

Medarbejderne motiveres til at deltage aktivt i det videre arbejder med at fremme arbejdslysten i virksomheden. Alle får et personligt anbefalings program til deres trivsels udvikling.

Opsamlingsmøde 60 min. (efter 3 mdr.)

Her evaluerer vi implementeringen af initiativerne, ved behov igangsætter vi korrigerende tiltag efter aftale. Måske skal enkelte medarbejdere motiveres igen.

Dialogmøde med ledelsen (2 timer)

KRUNIKA besøger din virksomhed som opfølgning på igangsatte intitiativer.

Dialog om yderligere tiltag og indsatser

Tidspunktet for afholdelse aftales individuelt

Opsamlingsmøde 60 min. (efter 6 mdr.)

Her evaluerer vi implementeringen af initiativerne, ved behov igangsætter vi korrigerende tiltag efter aftale.

Ny GAIS temperaturmåling gennemføres (efter 9-12 mdr.)

KRUNIKA har igen taget temperaturen i din virksomhed via en ny GAIS Temperatur måling og præsenterer resultatet for ledelsen. Vi aftaler rammerne for et eventuelt fortsat samarbejde.