fbpx

Trivsel

KRUNIKA arbejder for et bedre arbejdsliv for flere…

Vi bruger halvdelen af vores vågne timer på vores arbejdsplads. Det betyder at alt hvad der sker på vores arbejdsplads, også påvirker vores privatliv og omvendt. Trives vi på vores arbejde, er der stor sandsynlighed for, at vi også trives generelt i livet.

Alt for mange organisationer kæmper med dårlig trivsel, højt fravær og for dårlig effektivitet, som alt sammen falder negativt ud på den økonomiske bundlinje. Den direkte konsekvens er ofte at ellers dygtige medarbejdere vælger at skifte job, hvilket gør tingene endnu værre. Derudover bliver det vanskeligere at tiltrække nye dygtige medarbejdere, da virksomhedens employer branding falder.

Arbejdet er blevet os og vi er blevet arbejdet

Alt for mange bliver ramt af alvorlig og langvarig stress – hvorfor sker det så tit, når vi ofte har et ufarligt arbejde.
Jeg tror på, at den relation vi som videnarbejdere ofte skaber til vores arbejde gør, at vi naturligt får vores identitet med på arbejde. Dermed bliver adskillelsen mellem det faglige og professionelle og det personlige rum meget sårbar og måske endda usynlig i mange jobs i dag.
Når der sker denne sammenfletning mellem identitet og arbejde, kan det for mennesker bevirke, at det ikke er muligt at undlade at tage kritik af ens arbejdsindsats personligt.

Se potentialet i mennesket

Forudsætningen for optimale resultater er at, såvel ledere som medarbejdere trives, er motiverede, kan samarbejde og oplever en høj grad af arbejdslyst.
Trivsel er en forudsætning for vores motivation, samarbejdsevne og arbejdslyst. Med en forebyggende indsats kan du bearbejde arbejdsmæssige og private udfordringer inden de skaber stress, sygefravær og frustrationer i organisationen.

Det er ligeledes vigtigt løbende at tage temperaturen i organisationen, så man hurtigt kan sætte ind på specifikke områder, som nedbryder medarbejdernes trivsel. Og endelig er det vigtigt med en dygtig og professionel ledelse, hvilket kræver løbende udvikling, træning og faglig professionel sparring på aktuelle daglige udfordringer.

KRUNIKA kan hjælpe dig og din virksomhed, med at få skabt uudnyttet værdi gennem mere motiverede og effektive medarbejdere. Du vil opleve en større grad af fastholdelse af medarbejdere og en stærkere employer branding.

Vi tilbyder:

 

UNIKA God arbejdslyst Trivselsmåling

Du får en skræddersyet individuel undersøgelse, som giver dig og ledelsen et konkret overblik over den aktuelle trivsels situation. Du og dine medarbejdere får individuelle handlingsplaner til at forbedre motivationen og arbejdslysten. Unikt for KRUNIKAs koncept er, at den enkelte medarbejder er hovedansvarlig for sin egen arbejdslyst udvikling.

KRUNIKA Team workshops

Jeres virksomheds sammensætning af personprofiler er meget vigtigt for et teams trivsel. Undersøgelser viser at den optimale sammensætning af personprofiler i et team også bidrager til højere jobperformance.

Læs mere under produkterne

 

UNIKA God arbejdslyst

Vil du forbedre arbejdslysten blandt dine medarbejdere

KRUNIKA er certificeret GAIS Business Partner og vi hjælper gerne din virksomhed med jeres trivsel og arbejdslyst.

GAIS står for “God Arbejdslyst Indeks Score” og er et datadrevet værktøj til at måle, forstå og forbedre arbejdslyst.

KRUNIKA har lavet et fleksibelt koncept UNIKA God Arbejdslyst Trivselsmåling 

Sammen identificerer vi økonomisk uudnyttet værdi og fremmer et bedre arbejdsliv for flere.

Læs mere her…

KRUNIKA Team workshop

Måske er en Team analyse og en workshop – lige hvad din virksomhed har behov for?