Team Workshops

Måske er en Team analyse & Workshop – lige hvad jeres virksomhed har brug for? 

Du kan forvente følgende udbytte: 

Efter Workshoppen vil dine medarbejdere være i stand til at: 

 • Sige godmorgen til… alle, med et lidt større smil 🙂 
 • Forstå deres personlige adfærd og en opdateret indsigt i, hvordan den påvirker relationen til kollegaerne, konstruktiv kommunikation opstår oftere, end det modsatte 
 • Kaffekoppen er oftere Halvfuld 🙂 end det modsatte 
 • Indsigt i værdien af at arbejde med sine styrker. 
 • Anerkende og forstå andres personlige styrker og adfærd. 
 • Tilpasse deres adfærd for at forbedre deres relation til andre – også til dem, som før workshoppen, blot altid var vildt  ”irriterende” 
 • Bidrage med flere løsninger på udfordringer, end det modsatte 
 • Sætte pris på en kollegas personlighed, samt at se det som en styrke i teamet. Tidligere var der måske blot altid dårlig kemi.

Rene har flere gange i løbet af sin karriere skabt gode resultater ved at have stor fokus på at skabe det rette team af personligheder, der supplerer hinanden. Der er brug for, at alle i teamet bidrager med stort engagement, samt at alle teammedlemmer for at lov at bidrage med sine spidskompetencer. 

Når man som enkeltperson kender hvert teammedlems personlighedstræk, så opnår man en større forståelse og accept for hinanden – det giver naturligt et styrket samarbejde, bedre trivsel og en oplevelse af arbejdslyst. (Og det er der penge i, mange penge :-)) 

Efter vores mening bør stærke, velfungerende teams altid være et mål for virksomheder. Når det er sagt, er der særlige omstændigheder og situationer, der kan forstærke behovet for teamudvikling. 

 

Dette kan være, når et team… 

 • oplever interne konflikter 
 • oplever større personaleudskiftning 
 • får en ny leder 
 • sammenlægges med et andet team 
 • møder øgede krav til effektivitet, produktivitet og kvalitet 
 • ønsker at skabe et nyt momentum for en opdateret strategi 

Trivsel påvirkes af team sammensætningen. 

Jeres virksomheds sammensætning af personprofiler er meget vigtig for et teams trivsel. Undersøgelser viser, at den optimale sammensætning af personprofiler i et team også bidrager til højere jobperformance. 


KRUNIKA kan hjælpe jer… 

E-stimate Teamprofilen er et super godt værktøj, når du ønsker at udvikle dit team. 

KRUNIKA benytter e-stimate Team profilanalyser, som bygger på anerkendte psykologiske teorier om menneskelig adfærd og motivation. En af styrkerne ved profilerne er, at de er lette at forstå og arbejde med – dermed benyttes den nye indsigt og viden nemmere efterfølgende i hverdagen. 

Du får stort udbytte af en workshop, når du ønsker at: 

 

 • Få overblik over dit teams individuelle adfærdstræk 
 • Forbedre jeres samarbejde 
 • Styrke jeres kommunikation 
 • Få sat ord på dit teams styrker og udviklings områder 
 • Skabe et nyt fælles sprog i teamet – som vil blive oplevet positivt.  

3 timers Workshop 

Ofte har medlemmerne af et team ikke den nødvendige indsigt i, hvordan de bedst samarbejder med hinanden. Det giver mange unødvendige misforståelser og konflikter, der skader jeres udvikling. 

Indledningsvist besvarer man individuelt en teamprofil analyse. Herefter samles de individuelle resultater til en Team analyse. 

Under workshoppen får alle teammedlemmer en ny indsigt i, hvordan de personligt påvirker andre, samt hvordan de bedst samarbejder og bidrager optimalt til teamet. 

Workshoppen gennemføres ved brug af engagerende og værdiskabende teamøvelser, feedbackkort, teamhjul og andre gennemtestede workshopmaterialer. 

Alle deltagere, der ikke er farveblinde, vil gå fra workshoppen med nyt sprog, et nyt syn på sig selv i farver og som det vigtigste en viden om at være opmærksom på, hvilken farve/farver ens kollega er. 

Teamprofilen får efterfølgende en stor værdi i hverdagen, de 4 farver og deres betydning bliver en naturlig del af den daglige kommunikation. 

KRUNIKA tilpasser indholdet af workshoppen helt unikt til jeres virksomhed på baggrund af e-stimate teamanalysen. 

Workshops afvikles til teams af 4-20 personer. Større grupper på forspørgsel. 

Pris indikation:

v/6 deltagere : 9.900 kr. + moms

v/10 deltagere : 12.900 kr. + moms

v/20 deltagere : 18.900 kr. + moms

Priseksempler er gældende ved maks. 1 times kørselstid fra Vejle.

Din pris er fast og opgaveafhængig.

 

Team profilen:

de fire grundlæggende karakteristika

Vi bruger e-stimates Teamadfærdsanalyse. Analysen sammenholder de enkelte medlemmers personprofilanalyser med hinanden.

I personprofilanalyserne undersøges graden af fire overordnede karakteristika, som markeres ved farverne rød, gul, grøn og blå. Vi indeholder alle de fire farver, men i forskellige grader, og der er således ingen rigtige eller forkerte personprofiler. Vi er alle unikke.

Markant rød:
Beskriver personer, der vil vinde og opnå resultater og mål, både for sig selv og for gruppen.

Markant gul:
Beskriver personer, der søger opmærksomhed, er udadvendte og innovative.

Markant grøn:
Beskriver personer, der søger samvær og samarbejde og har fokus på andre og på følelser.

Markant blå:
Beskriver personer, der beskytter værdier, er forsigtige og arbejder præcist.

Du kan læse meget mere om de forskellige karakteristika her.