fbpx

GAIS Trivselsmåling – UNIKA God arbejdslyst 

– Trivsel betaler sig

Vil du forbedre arbejdslysten blandt dine medarbejdere?

Kære Leder,

Ønsker du, at alle dine medarbejdere:

 • Hjælper dig med at gøre lederrollen nemmere?
 • Kommer glade på arbejde?
 • Bidrager til en positiv omgangstone?
 • Er mere fleksible i opgaveløsningen?
 • Føler sig vigtige og bidrager med deres del af kerneopgaven?


Så forbedre din virksomheds bundlinje, samtidig med at dine medarbejdere opnår bedre trivsel.

Få taget temperaturen på jeres arbejdslyst og trivsel

Du vil opleve denne værdi:

 • Du får synliggjort jeres udfordringer og får dem håndteret.
 • Medarbejdere der trives, har mindre sygefravær og et lavere stress niveau..
 • Du igangsætter omgående alle medarbejders initiativ pligt, engagement og effektivitet.
 • Hæv arbejdslysten med 10% og medarbejderne får en oplevet økonomisk “løn værdi”  på 13.000 kr. pr. mdr.
 • Større sandsynlighed for fastholdelse af dine bedste medarbejdere.

Unikke fordele ved at samarbejde med KRUNIKA om jeres trivselsudvikling:

 • Du kommer trygt og nemt i gang med udviklingsfasen.
 • Dine medarbejdere svarer mere ærligt – da deres virksomhed mener dét!
 • Jeg inddrager mine analyse erfaringer fra andre virksomheder, hos dig.
 • Teamlederne modtager konkrete ledelses værktøjer, som bidrager til bedre ledelse.
 • Du har teknisk support under forløbet.
 • I får mulighed for at lave en sammenlignings måling efter en ønsket periode.
 • Hverdagen overhaler nemt “intentionen” – det sker så ikke denne gang…

Jeg hjælper dig nemt og trygt på vej med “KOM I GANG” pakken til kun 7.000 kr. – Se hvordan nedenfor…

Jeg oplever, at mine kunder ofte får en åbenbaring, når først GAIS målingen er gennemført og her virkelig fornemmer værdien.

Hvis du allerede nu er klar til på en indledende samtale, om dine muligheder og hvor nemt du kommer i gang…

 

Så kontakt René på 2679 5653 eller rene@krunika.dk

Hvis du mangler mere viden om værdien af investeringen i trivselsarbejdet, så læs videre nedenfor:

Læs om Glade kunders udbytte og oplevelser  Tryk her !

Udvalgte:

“Professionel sparring med overraskende stor effekt”

” Jeg har fået stor værdi af vores sparring”

Få et skræddersyet UNIKA God arbejdslyst trivselsforløb til din virksomhed 

Når dine teams har gennemført GAIS-målingen, kan vi sammensætte et forløb med fokus på netop dét, der øger trivsel og motivation for jer. Du får inspiration, viden og værktøjer, som du kan bruge til at styrke arbejdslysten. Alle deltagere får deres personlige og fortrolige resultat, samt anbefalinger til, hvordan de hver især kan forbedre deres arbejdslyst. 

KRUNIKA faciliterer gennemførslen af Trivselsmålingen og hjælper gerne ledelsen, medarbejderen og dermed virksomheden videre gennem et faciliteret trivselsforløb. Her arbejder vi med resultatet af målingen, laver en klar handlingsplan og opfølgningsplan med deadlines.

Erfaringer viser at brugen af en ekstern udviklingskonsulent, betyder at du tager magtforholdet ud af medarbejder/leder forholdet. Medarbejderne bliver ærlige og lederen kan fokusere på lederrollen og de prioriterede forbedringer. KRUNIKA bidrager til at virksomheden også har fokus på arbejdet med trivslen efter den første måling er gennemført!

Hverdagen tager ofte over… Den største værdi – ligger i det fortsatte fokus.

Alt tilbydes skræddersyet – UNIKA God arbejdslyst trivselsforløbet kan se sådan ud:

Hvad er investeringen i God arbejdslyst:

I nedenstående tabeller kan du se prisindikation ved  25 ansatte i en radius på 50 km. fra Vejle

Din pris afhænger af dit konkrete behov. Vi skræddersyer også trivselsforløbet ift. fysiske og online samtaler. 

Bemærk: Trivsel på 9 dage og UNIKA Trivselforløb kan betales i 3 rater over 3 måneder efter aftale.

SKAL KRUNIKA være garant for at i skaber maksimal forankring, så anbefaler vi: Individuelt tilpassede UNIKA Trivselsforløb

Hvordan foregår forløbet  “Trivsel på 9 dage”

Dag 0: Dialogmøde med Direktøren via video

Dag 1: Opsætning af GAIS Trivselsmåling

Dag 2: Personalemøde – GAIS præsentation/introduktion – Tema indlæg “Arbejdsfællesskabet” – Gennemførsel Trivselsmåling

Dag 3: Præsentation af Resultatet af Trivselsmåling, samt anbefalinger til udvikling via videomøde med ledelsen

Dag 3: Teamleder Sparring og Leder Trænings workshop via video

Dag 6: Præsentation af virksomheds og team resultater for personalet i 2 hold eller teams.

Dag 7: Medarbejder Workshop 1/1 dag, Forankringen og samskabelsen er godt i gang.

Dag 8: (Benyttes ved virksomheder med over 20 medarbejdere)

Dag 9: Personligt sparringsmøde med medarbejdere a 25-55 min. varighed. (aftales ved individuelt behov)

 Bemærk: Så hurtigt kan en Trivselskultur igangsættes – Jeg anbefaler maks. 21 dage, men vi aftaler jeres hastigheds behov individuelt.

Hvem er din Arbejdslyst udviklingskonsulent

René er GAIS Business Partner, certificeret ICC erhvervscoach, har 17 års direktør erfaring og er certificeret i personprofil analyser. Min store passion er at udvikle mennesker og derved bidrage til at skabe uudnyttet værdi i virksomheder.

Jeg er uddannet Arbejdslyst konsulent, hvor jeg har udviklet kompetencer indenfor håndtering af organisationskultur, konflikter, adfærdsdesign, motivation, forandringer, kommunikation og stressforbyggelse. Kombineret med min ledelseserfaring, gør det mig i stand til at gøre arbejdslyst- og trivselsudvikling håndgribeligt og konkret for dine medarbejdere. Jeg tilbyder en stor værktøjskasse af handlingsorienterede værktøjer, som dine teamledere kan benytte.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig og dine medarbejdere – God Arbejdslyst kommer ikke af sig selv.

Se i nedenstående video, hvordan GAIS dialogværktøjet, har hjulpet virksomhed MSC til at sætte fokus på den enkelte medarbejder.

 

Medarbejderens udbytte og værdi:

 • Oplevelse af reduceret stress niveau
 • Større indsigt i forpligtigelsen for at påvirke egen trivsel
 • Personligt tilpassede værktøjer og anbefalinger
 • Teamlederne får teori og praktiske ledelsesværktøjer
 • Får øget fokus på værdien af personlig udvikling
 • Større tilknytnings følelse til virksomheden
 • Glæden ved bedre performance
 • Får et fælles sprog for arbejdslyst

Virksomhedens udbytte og værdi:

 • Færre sygedage og et lavere stress niveau i virksomheden
 • Et værktøj til arbejdet med APVén – mulighed for 5 aktuelle spørgsmål
 • Benyt GAIS målingen til MU-samtalen
 • Forpligter medarbejderen til at tage initiativ til egen trivsels udvikling
 • Sammen skaber i økonomisk uudnyttet værdi
 • Mulighed for 5 individuelle spørgsmål
 • Bedre fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere
 • GAIS platformen er gratis, du betaler kun for KRUNIKAs facilitering

GAIS måling – Værdien

En trivselsmåling har mange gevinster, medarbejderne vil naturligt føle sig set og værdsat – det kræver dog at ledelsen mener det! og at der løbende følges op på de handlinger der bliver sat igang.

Med UNIKA God Arbejdslyst trivselskonceptet får du som direktør/leder både data for hvert enkelt team og hele virksomheden på et solidt og specifikt grundlag. Du og virksomheden får mulighed for at sætte målrettet ind for at forbedre trivslen. Vi tilpasser trivselsmålingen, så den understøtter virksomheden individuelle behov, du kan bl.a. tage temperaturen på 5 ønskede spørgsmål, som eksempelvis kan omhandle spørgsmål til den seneste APV tiltag eller den oplevede værdi af jeres personalegoder – Medarbejdergoder bliver ofte taget for givet, så her har du en mulighed for at synliggøre dem og teste den oplevede værdi.

Der er penge i God arbejdslyst

Man har nok haft det på fornemmelsen, at trivsel på arbejdspladsen giver motiverede, løsningsorienterede og produktive medarbejdere og nu har ny forskning bekræftet det. Investering i trivsel og god arbejdslyst giver helt sikkert økonomisk værdi, faktisk op til *13.000 kr pr. mdr. efter skat – i oplevet værdi hos hver enkelt medarbejder. (*ved en stigning på 10% point på en temperatur skala fra 0-100).

Forsknings rapporten er udarbejdet af tænketanken KRAKA og Videncenter for god arbejdslyst i 2019.

Undersøgelsen slår fast, at virksomheder, der fokuserer på arbejdslyst og trivsel, bedre kan fastholde og tiltrække medarbejdere. Medarbejdere der trives har et bedre helbred, færre sygedage og et lavere stress niveau.

Fokus på God arbejdslyst kan naturligvis ikke stå i stedet – for en oplevet lav løn. Men bliver lønnen oplevet som rimelig – er ekstra penge ikke det, der motiverer os mest. Får du en lønforhøjelse har det ingen værdi, hvis du har en lav arbejdslyst. Den dårlige trivsel bliver hurtig tydelig igen, når den nye løn er blevet hverdag. Derfor er prioritering af trivsel og god arbejdslyst win win for virksomheden, lederne og medarbejderne. Trivsel betaler sig!

Sygedage og Stress niveau

Arbejdspladsen er et sted, som vi danskere bruger det meste af vores vågne tid. Derfor er det naturligt, at velbefindende på arbejdet er essentiel og en forklarende omstændighed for medarbejdernes helbred.

Fakta fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

 • Danskere har i gennemsnit 8.5 sygedage pr. fuldtidsansat pr. år.
 • 20% af medarbejderne står for 80% af sygefraværet

Konklusioner fra KRAKAs forskningsrapport er klare:

 • Medarbejdere med høj arbejdslyst har bedre selvvurderet helbred.
 • De vigtigste faktorer for helbredet er Kollegaer og Balancen.
 • Medarbejdere med høj arbejdslyst har markant færre sygedage.
 • Den vigtigste faktor for færre sygedage er Medbestemmelse.
 • God arbejdslyst hænger sammen med et markant lavere stressniveau.
 • Dårlig arbejdslyst får medarbejdere til at søge væk.

Forskningen viser, at ved en stigning på 10% point (temperaturskala fra 0-100), så du kan forvente gennemsnitlig op til 2 sygedage mindre pr. medarbejder pr år.*

* Beregnet sammenhæng mellem sygedage og arbejdslyst for alle lønmodtagere i Danmark, der er påvist korrelation (sammenhæng).

Forsknings rapporten kan downloades her: Rapport Trivsel betaler sig

Dine medarbejdere er medansvarlige

Jeg ved af egen erfaring, at det er svært at vide, hvordan hver enkelt medarbejder har det i hverdagen. Det får du indsigt i med en GAIS måling. Medarbejderen er medansvarlig og det er vigtigt. Sandsynligheden for at flere af dine medarbejdere ønsker øget personlig udvikling fremover hæves.  Med GAIS-rapporten for hvert team og den samlede for hele virksomheden, bliver det lettere at fokusere på de områder af arbejdslivet, som betyder noget for dine medarbejdere. Dine medarbejdere føler sig set og hørt og de forpligter sig naturligt med egen indsats for udvikling. KRUNIKA anbefaler at du med jævne mellemrum (6-12 mdr) måler arbejdslysten i din virksomhed. Nu kan i sammen forbedre arbejdslysten til glæde for alle.

 

Brug GAIS målingen til din virksomheds psykiske APV måling

Hvis din virksomhed har mere end 10 medarbejdere, er det lovpligtigt at lave en APV (Arbejdspladsvurdering) minimum hvert 3. år. KRUNIKA har mulighed for at integrere op til 10 individuelle spørgsmål til din virksomheds psykiske arbejdsmiljø måling. Vi opsætter målingerne og du har efterfølgende styr på håndtering af data og kommunikation.

Du slipper for dobbeltarbejde og i samler trivselsmåling og psykisk APV arbejde ét sted. Det er enkelt at forstå for medarbejderne og ledelsen sover bedre om natten.

Håndteringen af det fysiske arbejdsmiljø, har vi en simpel og overskuelig løsning på, vi deler gerne viden og indsigt.

Fasthold dine medarbejdere – Fokusér på det vigtigste

KRUNIKAs Trivselsmåling hjælper med at prioritere indsatserne, så der sættes ind de vigtigste områder. Rapporten Trivsel betaler sig viser, at når det halter med faktorerne Mestring, Mening og Ledelse er sandsynligheden størst for at medarbejderen kigger efter et andet job. Et godt råd er at være specielt opmærksom på faktoren Mestring, altså om medarbejderen behersker de daglige arbejdsopgaver, at være psykisk rustet til at klare krav og forandringer samt evnen til at begå sig socialt i teamet og med ledelsen. Når en medarbejder opsiger sin stilling – til du som virksomhed har fået ansat en ny medarbejder der giver økonomisk værdi, viser analyser at det koster min. 250.000 kr.

KRUNIKA benytter en GAIS God Arbejdslyst temperatur måling

GAIS står for God Arbejdslyst Indeks Score og er en forskningsbaseret trivselsmåling, der sætter ord på trivsel og det helt unikke ved en GAIS måling er – at de individuelle handlingsplaner har fokus på, hvad man Selv kan gøre som medarbejder. Når du ved, hvad der giver dine medarbejdere god arbejdslyst, kan du gøre noget målrettet for at styrke trivsel og dine medarbejdere er medansvarlige.

Arbejdslyst handler om at trives på sit job og være motiveret for at gå på arbejde. Det kan vi nu måle helt konkret baseret på forskningen fra God Arbejdslyst Indeks, der systematisk gennemgår de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten. Det betyder at vi med GAIS kan tage temperaturen på arbejdslysten og arbejde med resultatet på et solidt og velafprøvet grundlag.

GAIS er en online platform, som på ca. 9 min. måler arbejdslysten og klæder dig på til at forbedre den med konkrete værktøjer og inspiration til handling. Trivsel og Arbejdslyst opleves typisk meget ukonkret – GAIS gør arbejdslyst konkret og målbart og lettere at forstå.

GAIS er et dialog værktøj og det er i dialogen de største gevinster opstår.

Se GAIS præsenteret i en kort (1.36 min.)  Explainervideo

Arbejdslyst kan sættes på formel

GAIS er baseret på flere års forskning af Videncenter for god arbejdslyst, Kantar Gallup og Institut for Lykkeforskning. Deres undersøgelser, som opdateres årligt, viser at 7 faktorer har særlig betydning for arbejdslysten:

MeningMestringLedelseBalanceMedbestemmelseResultaterKollegaer

Disse 7 faktorer, forklarer over 70% af, hvad danskernes arbejdslyst består af.

De 5 ting der gør en GAIS Måling Unik 

 1. Baseret på forskning – Arbejdslyst er umiddelbart uhåndgribeligt, men kan kortlægges til 7 konkrete faktorer med størst betydning.
 2. Arbejdslyst skabes sammen – Ledere for overblik over trivslen, medarbejdere får indsigt i egen trivsel og hjælp til indsatserne.
 3. Alle er klædt på til udvikling – Der en rapport til virksomheden, teamet og medarbejderen, samt mulighed for ekstern facilitering og sparring.
 4. Fra tal og grafer til handling – På en overskuelig måde får du nye indsigter om trivsel og skræddersyede anbefalinger til handling.
 5. Viden og data er inspirende præsenteret – Den personlig rapport præsenteres visuelt, lækkert og brugervenligt.    

Du kan hente rapporten om God Arbejdslyst Indeks 2019 Dit liv – din arbejdslyst  HER                                                                   

GAIS måling : Alt dette får du, når du har målt din arbejdslyst:

 • Konkrete guides og værktøjer
 • Udvalgte podcasts
 • Relevante artikler
 • Mulighed for personlig sparring (tilkøbs mulighed)

Som medarbejder kan du nu tage initiativ til at udvikle din egen arbejdslyst…

Få endnu mere viden om God arbejdslyst www.gais.dk

Tryk på logoet

Kontakt mig:

Ønsker du en indledende samtale om UNIKA God Arbejdslyst trivselsforløb er noget for dig og din virksomhed – Så kontakt til René –  mobil 2679 5653 – mail rene@krunika.dk

Læs nærmere her – om konkrete kundeoplevelser, samt hvilke resultater de har opnået…